Gå til innhold
Annonse
Arkivfoto
Arkivfoto
Annonse

Havila Shipping ASA har fått forlenget sin kontrakt med Statoil for Standby-skipet (RRV) “Havila Troll” med ett år. Dette skipet har vært innleid av Statoil siden 2003.

Dette er andre gang Statoil benytter seg av sine opsjoner på å forlenge kontrakten med “Havila Troll”. Denne perioden går fra november 2015 til november 2016.

Adm.dir. Njål Sævik i Havila Shipping er godt fornøyd med å få på plass en slik avtale slik situasjonen i den oljerelaterte industrien er for tiden:

”Hver ny kontrakt er med på å lette situasjonen for oss i disse krevende tidene. Jeg er spesielt glad for at vi klarer å opprettholde et godt forretningsmessig forhold til Statoil, som er en stor kunde for Havila Shipping. Jeg tolker dette dit hen at tilliten mellom oss er gjensidig, understreker han.

Statoil har fortsatt opsjoner på tre års videre leie av “Havila Troll” etter 2016. Opsjonsperioden utløper først i 2019.

Havila Shipping utmerker seg med å ha en langt høyere kontraktdekning enn det som er vanlig i offshore-bransjen. Selskapet har alle sine PSV’er på lengre kontrakter, og unngår dermed et elendig spotmarked for disse skipene.