Gå til innhold
Annonse
Annonse

Styret i Havila Shipping ASA har besluttet å inngå kontrakt med Havyard Leirvik AS om bygging av et stort SubSea konstruksjonsskip med nyutviklet design – Havyard 860. Kontraktsprisen vil være ca. 1,5 milliarder kroner inkludert offshore-kraner, og planlagt levering er våren 2011.

Det nye fartøyet bygges etter velkjente og uttestede prinsipper med vekt på de krav som selskapet mener er viktige for fremtidens tonnasje i dette segmentet. Skipet vil bli 160 meter langt og 28 meter bredt og ha et dekksareal på 2.400 kvadratmeter.

544havila_2_888829586.jpg
544havila_2_888829586.jpg

Havila Shipping opererer før kontraheringen tolv skip hvorav fem av typen PSV, fire av typen AHTS, ett av typen SubSea og to Rescue. Fra før har selskapet også ti skip under bygging for levering innen 2010.

Annonse