Gå til innhold
Annonse
Annonse

Styret i Havila Shipping ASA har besluttet å inngå kontrakt med Havyard Leirvik AS om bygging av et stort SubSea konstruksjonsskip med nyutviklet design - Havyard 860. Kontraktsprisen vil være ca 1.500 millioner kroner inkludert offshore kraner og planlagt levering er våren 2011.

Det nye fartøyet bygges etter velkjente og uttestede prinsipper med vekt på de krav som selskapet mener er viktige for framtidens tonnasje i dette segmentet. Skipet vil bli 160 meter langt og 28 meter bredt og ha et dekksareal på 2.400 kvadratmeter. Skipet er beregnet for 140 personer og vil blant annet bli utstyrt med moonpool, 2 offshore kraner og ROV hangar.

Havila Shipping opererer før kontraheringen 12 skip hvorav 5 av typen PSV, 4 av typen AHTS, 1 av typen SubSea og 2 Rescue. Fra før har selskapet også 10 skip under bygging for levering innen 2010.