Gå til innhold
Annonse

Slår alarm om mulig designfeil på Nansen-klassen

«Helge Ingstad»  i Hjeltefjorden. Foto: Sjøforsvaret
«Helge Ingstad» i Hjeltefjorden. Foto: Sjøforsvaret

Besetningen på broen på «Helge Ingstad» ​ trodde dekkslysene på «Sola TS» tilhørte en stasjonær innretning. Havarikommisjonen har også gjort ett sikkerhetskritisk funn ved fregattens vanntette inndeling. 

Annonse

Torsdag ettermiddag inviterte Statens Havarikommisjon for Transport til pressekonferanse med en foreløpig rapport og sikkerhetstilrådning om fregatt-havariet. 

Havarikommisjonen innledet med å understreke at ulykken som involverte tankskipet «Sola TS» og fregatten «Helge Ingstad» var sammensatt og kompleks, og at det ikke var en enkelthendelse som ledet til ulykken. Så langt er det ikke grunnlag for å si at det var noen tekniske feil ved fartøyet i forkant av sammenstøtet. De understreket videre at dette kun er en foreløpig rapport med et foreløpig hendelsesforløp. 

- Det var en klar natt  da fregatten seilte sørover, da terminalen først ble visuelt synlig lå tankskipet til kai, med mye lys på dekk. Vanskelig å skille mellom terminal og skip, Sannynlig bidratt til at fregatt besetningen trodde de var stasjonære, samtidig tre andre fartøy på vei nordover. Ved vaktskifte ca seks minutter før ulykken var det denne situasjonen som lå til grunn. Da «Sola TS»  la fra kai var det fortsatt relativt liten bevegelse i lyset, slik at den fortsatt ikke kunne skjelnes fra terminalen. Fregatten så ikke navigasjonslanternen på «Sola TS», grunnet dekksbelysning. Mannskapet på broen baserte seg på at lysene var stasjonære og at en dreining ville lede dem rett inn i det opplyste objektet de trodde var land. De trodde også de kommuniserte med et av de tre nordgående fartøyene. Fregatten forsøkte i siste liten på en unnamanøver., sa Ingvild Ytrehus, fagleder stab i Havarikommisjonen. 

– I vaktovertakelsen observerte de sammen at det var Sture-terminalen, og ikke et skip de så. Men situasjonsforståelsen og brosamarbeidet vil være veldig viktig i videre undersøkelser, sier Ytrehus. 

Panelet understreket videre at det var altfor tidlig å si noe om fregatten burde holdt lavere fart. Vurdering av betydningen av vaktskifte og kommunikasjonen mellom besetningen på bro vil vurderes i det videre arbeidet. Det er også for tidlig å uttale seg om hvilke instrumenter som var i bruk. 

Mulig designfeil på Nansen-klassen

- Så langt er det også gjort ett sikkerhetskritisk funn i fartøyets vanntetet inndeling, man også må kunne anta at gjelder de andre fregattene i Nansen-klassen og andre fartøy levert fra Navanrtia eller at det er blitt ført videre til lignende design, sier Dag Liseth, avdelingsdirektør. 

Dermed kommer Havarikommisjonen med to anbeflaninger: – Havarikommisjonen anbefaler Forsvarsmateriell, i samarbeid med Sjøforsvaret og Forsvarets materielltilsyn, å undersøke funnene som denne innledende undersøkelsen har avdekket og iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten.

Og følgende anbefalning til skipsdesgineren Navantia: – Havarikommisjonen anbefaler skipsdesigneren Navantia å undersøke funnene som denne innledende undersøkelsen har avdekket og kartlegge hvorvidt disse funnene også gjelder andre fartøy. Videre, om nødvendig, å varsle relevante skipsbyggeverft, eiere og operatører med råd om nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten.

- Forsvaret tar det som har blitt presentert på alvor. Vi skal være forsiktige med å trekke bastante konklusjoner. Hendelsen etterforskes fortsatt av politiet som en ulykke, innledet forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i Forsvarets egne pressekonferanse på Akershus Festning i etterkant av Havarikommisjonens møte med pressen. 

Trygges med midlertidige tiltak

- Vi har iverksatt midlertidige tiltak til å utbedre denne utfordringen og Forsvarsmateriell har kommet med en tilrådning, som gjør at skipene er trygge å seile. Vi er i dialog med Forsvarsmateriell og Navantia slik at vi kan finne en permanent løsning. Vi vet ennå ikke om de permanente tiltakene blir omfattende og kostbare, men foreløpig ser de ikke veldig store ut. Dette er helt opplagt alvorlig, eventuell erstatning får vi komme tilbake til senere. sa Nils Andreas Stensønes, sjef for Sjøforsvaret om de sikkerhetskritiske forholdene.

- Det er klart at om Nansen-klassen må tas ut av drift vil det svekke vårt forsvar, men som sagt er det gjort midlertidige tiltak, og vi har ingen grunnlag for å si at dette er så alvorlig at fartøyene må ut av drift, så får vi håpe det forblir slik, tilføyde Bruun-Hanssen

Om mannskapet kunne forsvarssjefene fortelle at de har vært ute og seilt i til sammen seks dager og vært eksponert for alarmer og øvelser. Om broteamet sier Bruun-Hanssen følgende: – Broteamet er ute av funksjon som selvstendige navigatører, og det vil de være til situasjonen er endelig avklart.

Hva gjaldt bruk av AIS har dette blitt innskjerpet. 

 

 

Annonse