Gå til innhold
Annonse

Havarikommisjonen: Derfor fikk «Viking Sky» blackout

Foto: Frank Einar Vatne.
Foto: Frank Einar Vatne.

Havarikommisjonen la onsdag frem sin foreløpige rapport etter «Viking Sky» sitt motorhavari i mars i år. 

Annonse

- Smøreoljenivåene til alle dieselgeneratorene ble holdt på 28%-40% kapasitet. Produsenten MAN sin anbefaling er å holde den på 68%-75% kapasitet, skriver Havarikommisjonen. 

Dieselgeneratorene stengte av som følge av lavt oljetrykknivå, kombinert med rulling. Alle de tre dieselgeneratorene stoppet i løpet av 19 minutter, som foråsaket blackout og tap av fremdrift. 

Havarikommisjonen skriver at det gikk 18 alarmer om lavt oljenivå på skipet i forkant av motorhavariet. I tillegg var en av hovedmotorene koblet fra for reparasjon.

Som følge av funnene anbefales alle rederier og operatører å sørge for at tanknivåene på smøreolje opprettholdes i samsvar med motorprodusentenes instruksjoner, og blir fylt opp på forhånd i tilfelle dårlig vær.

Funnene samsvarer med det Skipsrevyen meldte 28. mars i år. 

- Våre eksperter har bekreftet funnene om at motoren stanset forårsaket av lave smøreoljenivåer, sa kommunikasjonsdirektør i MAN Jan Hoppe til Skipsrevyen den gang. 

Les også:

«Viking Sky» har fire MAN hovedmotorer, to rekkemotorer med ni sylindre (9L32/44CR på 5.040 kW hver) og to 12-syliders V-motorer (12V32/44CR på 6.720 kW hver). De er konfigurert med to motorer fordelt på en hovedmotor og en hjelpemotor i hvert sitt maskinrom, skilt med brann- og vanntette skott og dører. Ifølge MAN er motortypen spesielt designet for bruk av tungolje (HFO i henhold til DIN ISO 8217-spesifikasjonener) Motorene er turboladet med MANs egen MAN TCR-system.

Kommisjonen konkluderer videre med at skipet bare var en skipslengde fra å gå på grunn.

Havarikommisjonenn varsler at de vil fortsette sine undersøkelser rundt hendelsen.

Der vil se på følgende punkter:

  • Maskinromsalarmer
  • Ruteplanlegging
  • Beslutningsstøtte
  • Smøreoljehåndtering
  • Evakuering og livredningsutstyr
  • Lokale værforhold og undervannsforhold
  • Sikker retur til havn - Safe return to Port (SrtP)
Annonse