Gå til innhold
Annonse

- Håper fergetilbudet snart er i tråd med kontrakten

Samferdselsminister på fergen «Bastø III»  mellom Sandvikvåg og Halhjem Foto: Samferdselsdepartementet
Samferdselsminister på fergen «Bastø III» mellom Sandvikvåg og Halhjem Foto: Samferdselsdepartementet

- Jeg har alltid forventninger til at selskap som inngår kontrakt med staten holder seg til avtalen. Slik svarer samferdselsministeren på spørsmål om fergerotet sør i Hordaland.  

Annonse

Tidligere i januar sendte stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale, der hun ber statsråden ordne opp i de mange forsinkelsene på fergesambandet Halhjem - Sandvikvåg på E39.

Der stilte Grung spørsmålet hva ministeren vil gjøre for å sikre fergedriften, og spør også om kravene i kontrakten er tydelige nok for å forhindre en så kritisk overgang.

Stortingsrepresentant Ruth Grung (AP)
Stortingsrepresentant Ruth Grung (AP)

Nå er svaret kommet fra samferdselsministeren;

Han viser til at Torghatten AS vant anbudet i november 2016, noe som har gitt rederiet rundt to år byggetid på de noe fergene, noe Vegdirektoratet betrakter som tilstrekkelig tid. Det har det ikke vært for Torghatten, og de nye fergene er forsinket fra Vard Brevik og Tersan-verftet i Tyrkia.

Her kan du lese hele svaret fra Dale.

- Jeg har alltid forventninger til at selskap som inngår kontrakt med staten, holde seg til avtalen, jeg skulle dermed naturligvis ønske at det nye materiellet alt var på plass, skriver Dale.

Samtidig påpeker han at det materiellet som blir benyttet frem til de nye hovedfergene blir satt i drift tilfredsstiller kravene til transportkapasitet

- Det er også dårlig vær som har ført til at to av de fire innleide fergene har hatt driftsvansker, noe som har ført til kanselleringer. Driftsavvik fra planlagt ruteproduksjon vil føre til økonomiske sanksjoner overfor Torghatten Nord AS, skriver han.

Skuffet Grung

- Jeg hadde forventet at han viste større interesse for utfordringen. Slik kommenterer stortingsrepresentant Ruth Grung svaret fra Jon Georg Dale overfor Skipsrevyen.

- Vi står foran en rekke fergedrift overtagelser fremover. Selv om det er mange fylkeskontrakter bør det være i nasjonens interesse at overgangene blir så smidig som mulig, mener Grung.

Hun sier videre at hun har fått innspill at tid fra kontrakt til iverksetting er i korteste laget med så omfattende kontrakter.  

Stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen (H)
Stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen (H)

- Videre har jeg fått innspill på at fergekontraktene alltid gjelder fra 1.jan, når været og mørke er mest krevende. Risikoen for avvik kunne blitt redusert om overgangene ikke startet opp samtidig og gjerne spredt litt utover året. I tillegg kan det være aktuelt å se på innholdet i kontrakten ( tidspunkt for når ferge og mannskap skal være klar, reserveferje),sier Grung.

Også Høyre lurer

Det siste poenget tar også stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen (H) tak i, i et nytt skriftlig spørsmål til samferdselsministeren. Han har selv opplevd å bli stående igjen på kaien fordi en forsinket ferge dro uten å ta med seg ventende biler.

Videre skriver han at driftsforstyrrelsene skyldes etter det selskapet opplyser flere ting. Forsinkelser fra alle verft som skulle levere nybygg, gjør at ingen av fergene som skal trafikkere sambandet ennå er levert. Innleide ferger har fått tekniske problemer, og det har vært skyldt på værforhold.

- På bakgrunn av dette kan det være naturlig å spørre om tiden fra anbud til oppstart har vært lang nok, og om en burde ha en prøvekjøring av sambandet i god tid før reell oppstart, spør Nilsen.

Det spørsmålet skal nå Jon Georg Dale besvare.

Annonse