Gå til innhold
Annonse
Annonse

Den maritime næringen ser på 2018 med optimistiske øyne, om vi skal tro den nye rapporten fra Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland. 37% av de spurte bedriftene tror omsetningen vil øke i inneværende år. Samtidig melder bedriftene om flere nyansettelser i 2018.

Den samlede omsetningen for den petromaritime klyngen Haugalandet og Sunnhordland var på 40,3 milliarder i 2017. Det vil ved første øyekast se ut som en svak økning sammenlignet med året før. Men siden det er forekommet konsolideringer i bransjen, der Haugalandet er kommet ut med hovedkontorfunksjoner, snakker man reelt sett om en nedgang.

- Likevel kan vi i det store bildet si at den dype nedgangen fra 2015 til 2016 gjennom fjoråret synes å ha flatet ut, heter det i rapporten.

Omsetningstallene forteller uansett om en region hvor den maritime næringen er toneangivende. Haugesund og Karmøy er de to største maritime kommunene, og leverer samlet 21,5 milliarder kroner.

Fallende lønnsomhet

Lønnsomhet målt ved driftsmarginen har vært svakt fallende i regionen de tre siste årene. Blant rederiene faller lønnsomheten fra 22,5% i 2014 til -19,4& i 2016. Dette skyldes i hovedsak den dårlige resultatutviklingen i de store offshore-rederiene, mens mange av de mindre rederiene driver med god lønnsomhet.

Likevel økte andelene virksomheter som gikk med overskudd fra 2014 til 2016. Unntaket er i tjenesteytende sektor.

Rederiene «øker»

For rederiene i regionen var samlet omsetning i fjor 21,86 milliarder. Det er en oppgang på nesten en milliard fra året før, men skjuler følgene av konsolideringen som har skjedd, særlig blant offshorerederiene.

Av 16 rederier svarer seks at omsetningen i inneværende år vil være god. Offshorerederiene er mest tilbakeholdne med å varsle lyse utsikter, men mener det kan se ut som om markedet styrker seg frem mot 2019.

Rederiene melder at de har 13 skip i bygging, til en kontraktsverdi på 6,4 milliarder. Tre av disse fartøyene skal bygges i Norge.

Samlet sysselsetter næringen 16001 personer i 2017. Det er nesten 10% flere enn i 2016. Hovedgrunnen er konsolideringen blant offshorerederiene, der Haugalandet er kommet ut med hovedkontorfunksjoner.

Tåken letter

Rapporten fører til en gryende optimisme hos Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland. Den kommer av utflatingen man ser etter to svært krevende år.

- Det siste baserer seg på at flere respondenter nå tror på en god omsetning i det nye året sammenlignet med svarene som ble gitt for ett og to år siden. Også investeringslysten synes å øke, sier daglig leder Sverre Meling jr. (bildet) til Skipsrevyen.

Sverre Meling Jr. Foto: Heine Birkeland
Sverre Meling Jr. Foto: Heine Birkeland

Han tror på fortsatt vekst i den maritime næringen i regionen.

- Vi har god tro på fortsatt vekst med utgangspunkt i den store kompetansen som er bygget opp gjennom svært mange år, men ser at næringen for å kunne lykkes med dette, må omstille seg, mener Meling Jr.

Store kostnadskutt er allerede gjennomført og offshore vind og havbruk utgjør en voksende andel av aktiviteten i næringen selv om olje og gass dominerer og kommer til å dominere i flere år fremover.

- Næringen må lykkes med å holde kostnadene nede også i årene som kommer samtidig som man må finne nye markeder avslutter han.

Annonse