Gå til innhold
Annonse
Volantis
Volantis
Annonse

Fosen Yard AS i Rissa fikk for 2007 et positivt resultat før skatt på i overkant 38,1 millioner kroner.

Styreleder i Fosen Holding AS, styreleder Ragnar Lyng, opplyser følgende i ei melding som er sendt ut:

Fosen Yard AS oppnådde i 2007 et positivt resultat før skatt på NOK 38,1 mill. Selskapets omsetning i 2007 var på NOK mill 1.172.Ved årsskiftet hadde Fosen Yard AS 5 skip i ordre/produksjon. I tillegg er det inngått betingede kontrakter med en verdi på NOK mill 2.000. Selskapet er i forhandlinger om ytterligere skipsbyggingskontrakter som forventes å bli inngått i løpet av 1. halvår 2008.

Morselskapet i konsernet, Fosen Holding AS, kjøpte i 2007 100 % av akjene i Fosen Industrier AS med tilhørende datterselskaper, herunder Fosen Mekaniske Verksteder AS. Byggingen av de 2 siste skipene for Stena RoRo AB ble en stor økonomisk belastning for Fosen Mekaniske Verksteder AS. Fosen Mekaniske Verksteder AS fikk således et negativt resultat i 2007 på NOK mill 53,2.

Etter de strukturelt og organisatoriske tiltak som nå er gjennomført, er fremtidsutsiktene for konsernet gode.

Styret i konsernets morselskap, Fosen Holding AS, har engasjert Pareto Securities AS for å bistå i å kartlegge selskapets strategiske muligheter fremover. Formålet med prosessen er å sikre verftsgrupperingen en langsiktige konkurranseposisjon. Styret vil i den forbindelse blant annet søke å etablere en helt eller delvis ny aksjonærstruktur med et selskap/selskapsgruppering som kan bidra til å utvikle Fosen Yards AS, Fosen Mekaniske Verksteder AS og Landskronavarvet AB videre.

Den strategiske prosessen forventes å være avslutte senest i løpet av første halvår 2008.

Annonse