Gå til innhold
Annonse
Et samstemt trekløver: Fra v. Nils Magne Fjereide, Ketil Solvik-Olsen og Sturla Henriksen. Foto Asle Strønen
Et samstemt trekløver: Fra v. Nils Magne Fjereide, Ketil Solvik-Olsen og Sturla Henriksen. Foto Asle Strønen
Annonse

Shortsea-gruppen i Rederiforbundet avholdt i går sitt årsmøte med påfølgende nærskipsfartsseminar. En rapport om «Klimaeffekter ved overføring av gods fra vei til sjø» ble overlevert statsråd Solvik-Olsen.

Rapporten er utarbeidet av DNV GL på vegne av Norges Rederiforbund og den er krystallklar i sin konklusjon. Det er store klimagevinster å hente ved å overføre godsfrakt fra vei til sjø. Barrierene er en komplisert, kostbar og til dels antikvarisk administrering av sjøverts transport.

Etter vårt skjønn må det være tung og vedvarende politisk nærhet til tematikken for å nå målsettingen om mer gods på kjøl. DNV GL har utarbeidet flere scenarier og felles for dem alle er at klimagevinstene er store. Det er også nødvendig å hente inn disse gevinstene for at Norge skal kunne nå sine ambisiøse klimamål.

Rederiforbundets direktør for næringspolitikk, Amund Drønen Ringdal, sier til skipsrevyen.no at forbundet er glad for at regjerningen vurderer ulike incentivordninger for å få mer gods over fra bil til kjøl. - Statsråden har bedt om innspill fra næringen og i prosessen nå er vi mest opptatt av å få på plass ordninger som fungerer, sier Drønen Ringdal. – Det ligger ikke noen konflikt i om innretningen på ordningene skal gå mot vareeier eller skipseier. Vi er opptatt av volumet på ordningen og at den faktisk kommer til å flytte på last.

300.000 tonn Co2

Styreleder Nils Magne Fjereide i shortsea-gruppen og Eivind Dale fra DNV GL var samstemte om konklusjonen i rapporten. – Overføring av gods fra vei til sjø vil være et betydelig bidrag for å redusere samfunnets utslipp av klimagasser, poengterte de unisont.

En overføring av fem millioner tonn gods fra vei til sjø kan redusere Co2-utslippene med 300.000 tonn per år. Sjøtransport av et slikt volum vil fjerne opp mot 300.000 vogntog årlig fra det norske veinettet. Foruten klimagevinstene vil man også redusere ulykkesstatistikken med de positive effekter det har på trafikanters liv og helse, kostnadene forbundet med dette og de massive vedlikeholdskostnadene som store lastebiler påfører vegnettet.

- Her går det som er godt og lønnsomt for samfunnet hånd i hånd, kommenterte Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Else-May Botten (Ap) og Hans Fredrik Grøvan (KrF) deltok i den politiske debatten på seminaret. Foto Asle Strønen
Else-May Botten (Ap) og Hans Fredrik Grøvan (KrF) deltok i den politiske debatten på seminaret. Foto Asle Strønen

For å utnytte potensialet i økt sjøtransport, må det imidlertid en del incentivordninger på plass. En av de viktigste er å gjøre det mulig for rederiene i nærskipsfartssektoren å kontrahere ny og miljøvennlig tonnasje. Et annet element er at sjøverts godstransport må anerkjennes som en del av miljøløsningen, og slik plasseres høyere opp i klimastigen.

Etter å ha hørt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) og Else-May Botten (AP) i den politiske debatten i seminaret, har vi store forventninger til at det (endelig) skal være mulig å få fortgang i overføringen av gods fra vei til sjø.

Vi følger opp temaet i førstkommende utgave av Skipsrevyen.