Gå til innhold
Annonse
Etter omfattende testing har Sjøfartsdirektoratet godkjent nødstrømløsning om bord i «Odd Lundberg» (bildet) og «Gerda Marie». Foto: Kent Bandholm
Etter omfattende testing har Sjøfartsdirektoratet godkjent nødstrømløsning om bord i «Odd Lundberg» (bildet) og «Gerda Marie». Foto: Kent Bandholm

Gjennom omfattende testing og god dialog mellom Sjøfartsdirektoratet, reder og verft, har fiskefartøyene «Odd Lundberg» og «Gerda Marie» fått godkjent en alternativ løsning til nødstrømsforsyning, der hovedkraftkilden er plassert i to eller flere rom som ikke er tilstøtende.

Annonse

Som følge av en henvendelse mottatt fra Karstensen Skipsværft i Skagen har Sjøfartsdirektoratet vurdert det faktiske arrangementet om bord på fiskefartøyene «Odd Lundberg» og «Gerda Marie» med tanke på likeverdig løsning i henhold til åpning gitt i både Torremolinos- og 660-forskriften. Tidligere har slike løsninger kun blitt ansett for å oppfylle kravet til en selvstendig elektrisk nødkraftkilde for andre fartøystyper enn fiskefartøy. 

Miljøvennlig løsning

Gjennom god dialog mellom Sjøfartsdirektoratet, reder og verft ble det satt i gang en prosess der reder og verft gjennom både dokumentasjon og omfattende testing om bord, demonstrerte uavhengighet mellom maskinrom samt at brann eller annen ulykke i et hvilket som helst rom ikke ville berøre kraftfordelingen fra den andre eller til funksjoner som påkreves i henhold til de gjeldende forskriftene.  

– Vi har gjennom flere år arbeidet med en alternativ løsning til nødstrømsforsyning til våre nybygg, primært fiskefartøy. Vi har vært opptatt av å skape en praktisk, driftsøkonomisk og dermed også miljøvennlig løsning, der energiforbruket optimeres. Det har vært en riktig god og konstruktiv dialog med Sjøfartsdirektoratet og vi er glade for å ha løst opgaven sammen, og dermed satt en fremtidig mal, sier Tommy Falk Mikkelsen i KS Elektro, som er del av Karstensen Skipsværft.  

Lang prosess

Sjøfartsdirektoratet anser den likeverdige løsningen til å være robust og innovativ samtidig som den ivaretar sikkerheten om bord på fartøyene. 

– Denne arbeidsprosessen har vært lang og krevende for alle parter, men etter omfattende testing om bord på «Odd Lundberg» og «Gerda Marie», har arrangementet for nevnte fartøy blitt akseptert som likeverdig løsning av Sjøfartsdirektoratet, forteller senioringeniør ved underavdeling fiskefartøy i Sjøfartsdirektoratet, Ivar Ingvaldsen.  

Annonse