Gå til innhold

Skrev kontrakt om levering av batterielektrisk oppdrettsbåt

Bnr 180 tar utgangpunkt i de tekniske løsningene som ble utviklet og implementert på GMV Zero, verdens første rene batterielektriske oppdrettsfartøy. Foto: GMV.
Bnr 180 tar utgangpunkt i de tekniske løsningene som ble utviklet og implementert på GMV Zero, verdens første rene batterielektriske oppdrettsfartøy. Foto: GMV.

Wilsgård tar klimautfordringene og det grønne skiftet på alvor, og har bestilt en batterielektrisk oppdrettskatamaran fra Grovfjord Mek. Verksted for levering i juni 2021.

Bnr 180 til Wilsgård er en batterielektrisk oppdrettskatamaran med hoveddimensjoner 14x7,6m, og blir utstyrt med en 32 tm kran, vinsj på 12 tonn samt 2 capstaner hver på 3 tonn.

Rederiet har i valg av løsninger lagt stor vekt på sikkerhet under arbeidsoperasjoner på dekk samt komfort for mannskapet. Båten er derfor bygget med et romslig rorhus med pentry og sittegruppe. I tillegg et stort dekkshus som inneholder tørkerom/verksted samt toalett.

De elektriske hovedmotorene fra Danfoss yter 2x107 kW, batteripakken fra Corvus er på 316 kWh, som gjør det mulig å operere en hel arbeidsdag uten lading. GMV’s energistyringssystem (EMS) er videreutviklet til også å inkludere automasjon om
bord (IAS). Det betyr blant annet at knapper og brytere i all hovedsak er flyttet inn i en brukervennlig betjeningsskjerm (HMI) på broen. Den gjør det også mulig på en enkel måte å samle inn og analysere data som effektiviserer operasjonen av fartøyet.

Batterielektrisk drift er et ekte kinder egg.

- For det første bidrar dette til en reduksjon av global oppvarming, da det er ingen utslipp av klimagasser under operasjonen.

- For det andre gir den et suverent arbeidsmiljø for mannskapet om bord, da all støy og eksponering for eksos/kreftfremkallende partikler fra dieselrøyken er eliminert under arbeid på dekk.

- Sist men ikke minst sparer man flere 100-tusen i året i energikostnader pluss at vedlikeholdskostnadene er tilnærmet lik 0 sammenlignet med dieselmekaniske løsninger.

Båten er bygget iht. den nye forskriften om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, fartsområde 4.

Bnr 180 skal leveres i 1. juni 2021, og blir den 5. båten vi leverer til Wilsgård Fiskeoppdrett AS.

For Wilsgård inngår den nye elektriske arbeidsbåten i Wilsgårds grønne plan som omhandler elektrifisering av lokaliteter, drift av grønne konsesjoner og nå også elektrifisering av arbeidsbåter.

Om Wilsgård Fiskeoppdrett AS

  • Wilsgård Fiskeoppdrett AS er morselskap i konsern og drifter 10 matfiskkonsesjoner, settefiskanlegg i Kåfjord i Nord Troms, slakteri og foredling i Torsken på Senja. I Torskensenteret har de praksisbase for Senja Videregående skole. Til sammen er det 120 medarbeidere i Wilsgård.
  • Wilsgård Fiskeoppdrett AS er lokalisert i Torsken og har produksjon i henholdsvis Torsken, Berg, Lenvik, Ibestad og Karlsøy.

Om Grovfjord Mek. Verksted AS

  • Grovfjord Mek. Verksted AS er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium, og er lokalisert i Grovfjord i Sør-Troms. Siden år 2000 har de levert over 133 båter til oppdrettsnæringen, til kunder over hele landet.