Gå til innhold
Annonse
John Roger Nesje er gjenvalgt som styreleder i Maritim Battery Forum. Foto: Sigbjørn Larsen.
John Roger Nesje er gjenvalgt som styreleder i Maritim Battery Forum. Foto: Sigbjørn Larsen.

John Roger Nesje er gjenvalgt som styreleder i Maritim Battery Forum.

Annonse

- Vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må! Dette er en god leveregler for næringslivet i norsk maritim sektor, sier Nesje. Han ble nylig gjenvalgt som styreleder i Maritim Battery Forum, som organiserer mange konkurrerende virksomheter fra maritim sektor. – En av de virkelig gode styrkene til norsk næringsliv er at de kan samarbeide godt. Konkurrerende virksomheter kan for eksempel samarbeide om slike felles forumer der vi kan drøfte utviklingen av elektrifisering i shipping og få faglig påfyll som kan gavne alle. Vi deler informasjon og samarbeider. Det har ikke vært like lett å få til for eksempel i USA, skal vi tro flere av foredragsholderne derfra som blant annet orienterte om utviklingen av el-skip i USA og Washington. Jeg tror at dette er en styrke ved de norske maritime klyngene og noe av hemmeligheten til hvorfor vi også lykkes så godt med innovasjon og ny teknologi, sier Nesje. Den 5. konferansen i regi av Maritim Battery Forum samlet 130 deltakere fra 10 ulike land.

Annonse