Gå til innhold
Annonse
Annonse

StatoilHydro har påvist gass i Ververis-prospektet i Barentshavet, mens en letebrønn i Stetind-prospektet i Norskehavet viste seg å være tørr.

Under boring av undersøkelsesbrønn 7226/2-1 i Barentshavet har StatoilHydro som operatør funnet gass i et prospekt kalt Ververis. Boringen på 347 meters havdyp ble utført av riggen «Polar Pioneer». Dette er det 13. funnet på norsk sokkel som StatoilHydro er med på i år.

Hovedformålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner fra tidlig jura til midttrias alder. Brønnen påviste gass i sandsteiner i midttrias alder. Det ble ikke påvist gass-/vannkontakt. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.
– Det er selvsagt lovende at vi har funnet gass, men boringen ble gjort i en ganske vanskelig formasjon. Vi trenger derfor mer tid for å gjennomføre evaluering og analyser for å avklare ressurspotensialet i funnet, sier Bente Fotland ved StatoilHydros kontor i Harstad.
Ververis er den første brønnen i utviklingstillatelse 395, som ble tildelt i 19. konsesjonsrunde i 2006. – Tildelingen skjedde i april i 2006, og seismikken ble skutt allerede samme sommer. Hele prosjektet ble gjennomført raskere enn beregnet, forteller Fotland.
Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2992 meter under havflaten, og ble avsluttet i Havert-formasjonen i undre trias. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. «Polar Pioneer» skal nå bore undersøkelsesbrønn 7224/6-1 i utvinningstillatelse 394, der StatoilHydro er operatør.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 395 er: StatoilHydro (operatør , 50 prosent), BG Norge (30 prosent), Petoro (20 prosent).

Annonse