Gå til innhold
Annonse

Gass-/kondensatfunn nær Ekofisk-feltet i Nordsjøen – 2/4-23 S

Brønnen ble boret av Mærsk Gallant
Brønnen ble boret av Mærsk Gallant
Annonse

Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 146, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 2/4-23 S. Brønnen påviste gass/kondensat. Det er Oljedirektoratet som melder dette.

Brønnen er boret om lag 17 kilometer nordøst for Ekofisk-feltet og like ved funnet 2/4-21 (King Lear) i den sørlige delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ulaformasjonen) og midtre jura reservoarbergarter (Bryneformasjonen), samt å avgrense 2/4-21-funnet (King Lear), som ble påvist i øvre jura reservoarbergarter (Farsundformasjonen) sommereren 2012. Før brønn 2/4-23 S ble boret, var operatørens ressursanslag for King Lear på mellom 11 og 32 milloner standard kubikkmeter oljeekvivalenter utvinnbart.

Sekundært letemål for 2/4-23 S var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (Skagerrakformasjonen).

I primært letemål påtraff brønnen 41 meter med gass-/kondensatfylte sandsteinsbergarter i Ulaformasjonen med moderat reservoarkvalitet. olje-vannkontakten ble ikke påtruffet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2,5 og 12 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen påtraff videre 30 meter brutto med vannfylt sandstein med dårlig reservoarkvalitet i Bryneformasjonen.

Brønnen påtraff også en 20 meter tjukk gass-/kondensatkolonne i Farsundformasjonen, i to soner på fem meter tjukke reservoarbergarter med moderat/god reservoarkvalitet, som bekreftet trykkforbindelse med funnet 2/4-21 King Lear. Avgrensningen av 2/4-21-funnet  fører ikke til endring av ressursestimatene.

Skagerrakformasjonen hadde dårlig reservoarkvalitet og var vannfylt.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne vil vurdere funnene sammen med hensyn til en optimal utbygging.

Dette er den fjortende letebrønnen i utvinningstillatelse 146. Tillatelsen ble tildelt i den 12. konsesjonsrunde.

Brønn 2/4-23 S ble boret til et vertikalt dyp av 5548 meter under havflaten, og ble avsluttet i sandsteiner i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Havdypet er 68 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 2/4-23 S ble boret av Mærsk Gallant som nå skal til PL 018 for å gjøre brønnarbeid på Eldfisk-feltet i Nordsjøen.