Gå til innhold
Annonse
Illustrasjon: Kartverket
Illustrasjon: Kartverket
Annonse

Dataene som beskriver rundt 65 prosent av norskekysten er av gammel dato, og det vil ta 35 år å fornye dem moderne med multistråledata. Det viser en beregning fra Kartverket.

- Men det er ikke farlig å gå med båt langs kysten, understreker direktør i Kartverkets sjødivisjon, Birte Noer Borrevik overfor Skipsrevyen.

Direktør i Sjødivisjonen i Kartverket. Birte Noer Borrevik
Direktør i Sjødivisjonen i Kartverket. Birte Noer Borrevik

Det kan derimot være ønskelig å optimalisere farledene for å gi mulighet for innsparinger på diesel og utslipp. De nye marine dataene vil også gi samfunnet grunnleggende kunnskapkomponenter til utvikling og forvaltning av kystsonen.

Områder som bør prioriteres er farvann med stor skips- og båttrafikk, områder med potensiale for vekst i oppdrettsnæringen og områder med stor befolkning eller stor vekst i folketallet. Dette vil føre til utløysing av størst mulige nytteeffekter totalt sett mener Kartverket.

Autonome skip

Fremtidens  autonome skip vil også være avhengig av gode nok kartdata.

- Det er mye snakk om autonome skip, og hvis vi har gode 3D-modeller som er maskinlesbare, så er det mye enklere å navigere uten personer, mener Noer Borrevik. Sånn som det er i dag er de ikke nødvendigvis maskinlesbare, fordi man ikke hadde GPS-posisjonering da de ble laget.

Andre kan gjøre jobben

Tiden det vil å ta å fornye kartene kan likevel gjøres kortere, forteller Noer Borrevik. Kartverket har i dag bare ett skip og to målebåter. I tillegg så har de én målebåt som Kystverket eier, og som de opererer. Kan flere eksterne firma bli sertifisert for å gjøre jobben, kan det gå raskere.

- Disse firmaene måler jo alt i dag både for havner, vegvesenet og Telenor blant annet. Og hvis de hadde blitt sertifisert, så kunne vi helt uproblematisk tatt de dataene rett inn i våre kart. For da vet vi at det er gode data, sier Noer Borrevik.

Er kart er et juridisk dokument som Kartverket er ansvarlige for. Derfor må Kartverket være sikker på at dataene er kvalitetssikret før de tas i bruk.

Annonse