Gå til innhold
Annonse
Ifølge prosjektlederen i NCE Maritime CleanTech, Pål G. Eide, er klyngeprosjektet igangsatt for at Norge skal oppnå målsettingene i Paris-avtalen. Foto: NCE Maritime CleanTech
Ifølge prosjektlederen i NCE Maritime CleanTech, Pål G. Eide, er klyngeprosjektet igangsatt for at Norge skal oppnå målsettingene i Paris-avtalen. Foto: NCE Maritime CleanTech

Gjennom et klyngeprosjekt er NCE Maritime CleanTech, med Statoil og Wartsila Ship Design på laget,  i gang med utviklingen av en hydrogendrevet PSV med nullutslipp.

Annonse

Hvorfor hydrogen er så godt egnet for fremdrift på PSV kontra batteridrift?

- Seilingslengde i PSV fart overgår det dagens batteriteknologi kan levere. H2 anses som det nærmeste realistiske nullutslipp drivstoff for denne fartstypen, mener prosjektlederen i NCE Maritime CleanTech Pål G. Eide.

Ifølge han er klyngeprosjektet igangsatt for at Norge skal oppnå målsettingene i Paris-avtalen.

- Da må maritime null-utslippsløsninger utvikles. Batteri som energilager rulles ut i stor skala innen blant annet fergetrafikken og offshore-shipping. For lengre seilingsruter og/eller høyere hastigheter er ikke dagens batteriteknologi tilstrekkelig, mener han.
Eide legger til at hydrogen som energilager og brenselcelleteknologi for omgjøring til elektrisitet, er velprøvd teknologi som er nærliggende å implementere i skip for å oppnå null CO2 utslipp. 
 

Teksten er et utdrag av en større artikkel i Skipsrevyen nummer 3. Les hele artikkelen her

Annonse