Gå til innhold
Annonse
Foto: Helge Martin Markussen
Foto: Helge Martin Markussen

Rolf Sandvik forlater stillingen som administrerende direktør i rederiet The Fjords. Han skal selv ha bedt styret om å få fratre. 

Annonse

Vidar Hauståker, til daglig økonomisjef i The Fjords og Flåm AS, vil fungere som midlertidig daglig leder inntil ny daglig leder er ansatt, heter det i en pressemelding. 

Sandvik har ledet selskapet i fire år siden etableringen i januar 2015. De tre første driftsårene 2015-2017 leverte selskapet et samlet resultat før skatt på 53 millioner kroner av en samlet omsetning på 383 millioner.

I 2018 har selskapet imidlertid møtt utfordringer i salg, drift og lønnsomhet, blant annet som følge av priskonkurranse fra tradisjonelle turistfartøy og at etablering i nye farvann har vist seg mer utfordrende enn forutsatt.

- Jeg vil takke Rolf Sandvik for innsatsen han har gjort i den krevende etableringsfasen av The Fjords. Med Rolf ved roret har selskapet tatt levering av to epokegjørende elektriske sightseeing-fartøy bygget i karbon, «Vision of the Fjords»  og «Future of the Fjords» , begge prisbelønte fartøy. Det tredje fartøyet i samme serie, «Legacy of the Fjords» , er under bygging. Selskapet har også fått bygget og tatt i bruk nyvinningen «Powerdock», en flytende terminal med batteribank, lager og lukket avløpssystem. Til sammen representerer dette investeringer på nærmere 400 millioner. Jeg ønsker Rolf lykke til videre. Med en miljøvennlig flåte av nye fartøy og attraktive tilbud på fjordene er selskapet nå godt posisjonert i en turistindustri som vokser og som legger vekt på bærekraftig løsninger, sier Sverre Tysland, styreleder i The Fjords.

- Suksessen til The Fjords ligger i eiernes forretningsutvikling med selskapet. Fjord 1 ASA har med sin maritime tekniske kompetanse bidratt til at selskapet fikk prisen «Ship of The Year» både i 2016 og i 2018 for henholdsvis «Vision of The Fjords» og «Future of The Fjords»  . Flåm AS har sørget for at reiseopplevelser med disse fartøyene er blitt markedsført, solgt og vel mottatt i det globale, krevende turistmarkedet. Jeg er stolt over å ha fått være med å bygge opp The Fjords fra etableringen til det imponerende selskapet det er i dag, med dyktige medarbeidere, usedvanlig gode tilbakemeldinger fra turistene og det innovative, gode samvirket med leverandører og andre forretningsforbindelser. Gründerfasen er nå over, og da er det naturlig at noen andre tar arbeidet videre, sier Rolf A. Sandvik.

Styret i The Fjords vil igangsette en rekrutteringsprosess for å finne en ny daglig leder.

Annonse