Gå til innhold
Annonse
Color Magic Arkivfoto: Skipservyen
Color Magic Arkivfoto: Skipservyen

EØS-avtalens overvåkingsorgan Esa har godkjent de planlagte endringene i reglene for skipsregistrene. Dermed kan Color Line flytte to av skipene sine til NIS.

Leder av ESA Bente Angell-Hansen Foto: ESA
Leder av ESA Bente Angell-Hansen Foto: ESA

-EØS-reglene krever ikke at Norge endrer støtteordningen for sjøfolk. Men når regjeringen ønsker å utvide den, står reglene heller ikke i veien for det, skriver ESA-president Bente Angell-Hansen i en uttalelse.

Den nye godkjenningen betyr at Norge kan utvide støtten til også å omfatte NIS-registrerte passasjerferjer som tilbyr overnatting på ruter som er over 300 nautiske mil, og som går mellom norske og utenlandske havner.

-Sjøtransport er en sektor som har stor betydning for EØS, og som er preget av hard, internasjonal konkurranse. Norges uttalte mål er å opprettholde både sysselsettingen og den maritime kompetansen i EØS, sier Angell-Hansen videre.

Statssekretær Daniel Bjarmann Hansen (H)
Statssekretær Daniel Bjarmann Hansen (H)

Vil ikke forhaste

Dermed kan Nærings- og fiskeridepartementet gjennomføre forskriftsendringen innen kort tid.

-Departementet vil nå gå gjennom vurderingene ESA har gjort i saken og gjøre nødvendige forberedelser for å få på plass endringene i regelverket. Dette har vært en sak som har pågått i lang tid, og vi vil ikke forhaste gjennomføringen nå i sluttfasen. Det uttaler statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H) til Skipsrevyen.

Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Terje Aasland
Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Terje Aasland

Ikke overrasket

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland er ikke overrasket over avgjørelsen fra ESA.

-Nei, egentlig ikke. Vi har fått signaler om at det var den veien det gikk, sier han til Skipsrevyen.

Han mener at det ikke lenger er noe behov for Color Line å flytte skipene over til NIS, fordi sitasjonen har forandret seg fra da fartslovutvalget uttalte seg om saken. Arbeiderpartiet har foreslått å utsette regelendringen fram til konsekvensene for hele det nordiske fergemarkedet er utredet.

-Nå håper jeg at regjeringen lar vårt forslag bli behandlet i stortinget før man gjør endringer i forskriftene. Med uttalelsene fra Frp denne uken, så ser vi jo at det er en reel bekymring om denne saken blant flertallet av representantene, mener Aasland, som ikke har mistet håpet om at arbeidsplassene kan reddes.

Leder av Norges Sjømannsforbund Johnny Hansen
Leder av Norges Sjømannsforbund Johnny Hansen

Skuffet

Heller ikke Sjømannsforbundet er spesielt overrasket over avgjørelsen fra ESA, men de er skuffet.

-Dette er i tråd med tidligere uttalelser fra ESA, skriver forbundet i en e-post til Skipsrevyen.

I mars ble det kjent at Color Line oppnådde et driftsresultat på rundt 630 millioner i 2017, og Sundefamilien tok ut et utbytte på 400 millioner.

Aventer

Hos Color Line avventer de foreløpig situasjonen.

- Vi må vente til at NIS loven er endret får studert den nye forskriften før vi går videre. Neste trinn er i så fall nær dialog med de tillitsvalgte og deres organisasjoner før det er aktuelt for styret å fatte en beslutning. Først da vil vi kunne si hva vi eventuelt gjør, skriver Helge Otto Mathisen i en e-post til Skipsrevyen.

Annonse