Gå til innhold
Annonse
Johan Løberg kommer fra stillingen som sikkerhet- og kvalitetssjef i Sjøforsvaret, og skal nå jobbe for Nautilus Sjø AS. Foto: Privat.
Johan Løberg kommer fra stillingen som sikkerhet- og kvalitetssjef i Sjøforsvaret, og skal nå jobbe for Nautilus Sjø AS. Foto: Privat.

Johan Løberg er ansatt som maritim konsulent i Nautilus Sjø AS fra 1. mars som er et datterselskap av Kystrederiene. 

Annonse

Løberg tiltrer stillingen i Nautilus Sjø 1. mars 2020. Løberg kommer fra stillingen som sikkerhet- og kvalitetssjef i Sjøforsvaret. Gjennom sin karriere har han opparbeidet seg solid maritim kompetanse.

- Tidligere har jeg blant annet seilt i åtte år på undervannsbåt, og jobbet i Kystvakten forskjellige fartøysklasser. Jeg har også arbeidet som teknisk inspektør med driftsunderstøttelse og vedlikeholdsplanlegging som hovedoppgave, opplyser den nyansatte.

Variert arbeidserfaring

I begynnelsen av 2000-tallet begynte Løberg å interessere seg for ISM-koden og sikker drift av fartøy. Dette resulterte i at stillingen hans ble endret til sikkerhetssjef i Kystvakten. Etter dette gikk han over til prosjektleder for anskaffelse og innføring av et sikkerhetsstyringssystem for hele Sjøforsvaret, så over til sikkerhetssjef marinen, før han startet som sikkerhets- og kvalitetssjef i Sjøforsvaret.

Interessen for sikkerhet på sjøen har ført til at Løberg, ved siden av arbeid, har fullført en mastergrad i "Risikostyring- og sikkerhetsledelse" ved Universitetet i Stavanger. Masteroppgaven omhandlet sikkerhetskultur og rapportering av uønskede nesten-hendelser, og da spesielt med fokus på fagområdet navigasjon.

- Jeg har arbeidet mye med styrings- og kvalitetssystemer, gjennomført revisjoner og ledelsens årlige gjennomgang, samt statistikk trender og opplæring. Disse erfaringene tar jeg med meg inn i Nautilus Sjø som maritim konsulent. 

Ser fram til nye utfordringer

ISM-revisor i Nautilus Sjø, Øystein Thunold, forteller det er mye på gang i selskapet og at kompetansen til Løberg vil støtte opp under arbeidet fremover.

- Vi er svært fornøyde med å ha fått på plass Johan. Han utfyller teamet på en eksepsjonell måte, sier Thunold.

- Maritim drift og sikkerhet har hele veien vært en av mine kjernesaker. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang med ny jobb og nye utfordringer, avslutter Johan.

Løberg tiltrer stillingen i Nautilus Sjø 1. mars 2020.

Om Nautilus Sjø AS

Nautilus Sjø er en leverandør av sikkerhetsrelaterte tjenester til rederi og fartøy. Selskapet har egenutviklede sikkerhetssystemer, ISM og system for mindre lasteskip, i drift på stykkgods-, bulk-, fôr-, brønn-, tank- og fiske-fartøy. Disse kan leveres manuelt og digitalt gjennom e-sea solutions.

Selskapet tilbyr blant annet også 24/7 andrelinje beredskapstjeneste for rederi og fartøy. Nautilus Sjø er et datterselskap av Kystrederiene.

Annonse