Gå til innhold
Annonse

Per Kristian Foss (H) var en katastrofe for norsk skipsfart, hevder forfatter.

- Tidligere finansminister Per Kristian Foss var en katastrofe for norsk skipsfart, hevder forfatter Dag Bakka. Foto: Wikipedia.
- Tidligere finansminister Per Kristian Foss var en katastrofe for norsk skipsfart, hevder forfatter Dag Bakka. Foto: Wikipedia.

- Per Kristian Foss er den mest katastrofale politiker for norsk skipsfart som Norge har hatt i moderne tid. Det hevder forfatter Dag Bakka. - Kritikk uten substans, sier Foss til Skipsrevyen.

Annonse

Det er den meritterte maritime forfatteren Dag Bakka, som fyrer av denne kraftsalven mot tidligere finansminister og sin egen partikollega Per Kristian Foss fra Høyre, som var Finansminister i Bondevik II regjeringen. Bakka som har skrevet et 40 talls bøker med maritimt innhold er klar i sin dom.

- De forslagene som Foss forsøkte å innføre i finans- og næringspolitikken, var en katastrofe for norsk skipsfart, sier Bakka. I boken “Nasjonens ære,” som omhandler norsk rederinæring etter andre verdenskrig,  tar han et kraftig oppgjør med “næringsnøytraliteten” og deres forkjempere.

- Forslagene som Foss fremmet skapte en usikkerhet i næringen om en uforutsigbarhet i rammebetingelsene for norsk skipsfart som var helt ødeleggende, hevder Bakka. Foto: Sigbjørn Larsen
- Forslagene som Foss fremmet skapte en usikkerhet i næringen om en uforutsigbarhet i rammebetingelsene for norsk skipsfart som var helt ødeleggende, hevder Bakka. Foto: Sigbjørn Larsen

Foss ville avskaffe flere ordninger

- Da Foss tiltrådte som finansminister etter at det var blitt regjeringsskifte i Norge, så lanserte han forslagene som skulle få katastrofale følger for norsk skipsfart, sier Bakka. Det hadde vært noen dårlige år rundt årtusenskiftet. Flere hadde investert tungt, uten at det hadde gitt ønsket avkastning. På toppen av det hele ville Foss avskaffe særordningene for skipsfarten som rederiskatten, sjømannsskatten og støtteordningene for norske sjøfolk.

- Kritikk uten substans, sier Foss

Skipsrevyen har kontaktet Foss og forholdt ham kritikken. Den nåværende riksrevisor formidler denne kommentaren via sin informasjonsmedarbeider Stein Morch i Riksrevisjonen.

- Det er umulig å kommentere noe som er så helt uten substans, her nevnes ikke ett eneste vedtak fra regjeringsperioden 2001–2005 sier Per Kristian Foss til Skipsrevyen.

Depressiv stemning i rederiforbundet

-Dette skjedde med god hjelp av Victor Normann, sier Bakka, som selv var journalist på den tiden. Jeg husker godt møtet i Norges rederiforbund våren 2003. Det var en depressiv stemning. Det var ingen som ville investere i Norge, flere tenkte på å flagge ut. Flere talere tok til orde for at politikerne ikke skjønte at norsk skipsfart var en global næring som var avhengig av internasjonale konkurransevilkår.

Norge mistet 25 prosent av handelsflåten

-Noen måneder etter ble Bergesen solgt til Hong Kong. Med ett slag mistet Norge nær 25 prosent av handelsflåten. Rederiet Bergesen hadde også vært en viktig pådriver for innovasjoner i næringen. - Jeg tror ikke politikerne og folk flest forstod hvor kritisk salget av Bergesen var for norsk skipsfart, sier Bakka. Bergesen var også et av de rederiene som tok inn flest lærlinger.

Ble aldri noe av

-Nå ble det aldri noe av å gjennomføre forslagene til Per Kristian Foss fordi FRP satte seg på bakbena og ville ikke være med på det, men det var nok at frøet var sådd, sier Bakka. -Det skapte en usikkerhet i næringen om en uforutsigbarhet i rammebetingelsene som var helt ødeleggende for norsk skipsfart, sier Bakka.

Annonse