Gå til innhold
Annonse
Annonse

Dagsavisen skriver i dag at norsk skipsfart slipper ut like mye CO2 årlig som resten av Norge til sammen.En fersk FN-rapport konkluderer med at utslippene fra internasjonal skipsfart nesten er på det tredobbelte av tidligere anslag. FNs klimapanel har antatt at skipsfarten slipper ut maks 400 millioner tonn CO2 årlig, men nå viser det seg at det reelle tallet er hele 1,12 milliarder tonn, ifølge FN-rapporten. Norskkontrollerte skip utgjør om lag 5 prosent av trafikken.

Norsk skipsfart ender derfor trolig med et årlig utslipp på mer enn 50 millioner tonn CO2, noe som betyr at norske skip forurenser like mye som resten av landet til sammen. De nyeste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at de samlede norske CO2-utslippene var 53,5 millioner tonn i 2006.

Alternativ energi

Norges Rederiforbund mener at FN-tallene er for høye og at det reelle utslippet fra norskkontrollerte skip ligger et sted mellom 40 og 50 millioner tonn.

Uansett, mye kan – og bør – gjøres for å få ned utslippet, mener Rederiforbundet.

– Én ting er å få skipene over på alternative energikilder. Men dette er foreløpig på prøvestadiet. Inntil videre kan mye oppnås ved å for eksempel endre form på skrogene, få andre typer propeller, bedre motorer og å redusere hastigheten. Blir dette gjort kan CO2-utslippene halveres, sier Lars Christian Alsvik, direktør i Rederiforbundet.

– Skipsfarten vil uansett øke så lenge verdenshandelen gjør det samme. 90 prosent av dagens handel går på skip, og det finnes ikke noe bedre alternativ for miljøet, legger han til.

Unntatt Kyoto-forpliktelser

Den ennå ikke offentliggjorte FN-rapporten viser at så mye som 4,5 prosent av verdens samlede CO2-utslipp finner sted til sjøs, ifølge lekkasjene til den britiske avisen The Guardian. Dette er høyere enn hva FNs skipsfartsorganisasjon, IMO, tidligere har anslått. Nå har den internasjonale forskergruppen laget et mer nøyaktig anslag ved å bruke detaljert informasjon fra olje- og skipsfartsindustrien for IMO.

Utslippene fra skipsfarten er ikke regulert i noen internasjonal klimaavtale. I 1997 ble skipene unntatt fra landenes nasjonale forpliktelser i Kyoto-protokollen.

Norge har foreslått, blant annet på Bali-konferansen, å få trafikk til havs inn som en del av klimakonvensjonen og av en ny utslippsavtale som skal etterfølge Kyoto-protokollen.

– Dette må på plass, mener leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

Han viser til at CO2-utslippene antas å øke med 30 prosent fram til 2020

– Det skjer en veldig stor vekst i utslippene framover. Det viser hvor viktig det er å få også utslipp fra internasjonal skipsfart inn i en klimaavtale, sier Haltbrekken.

P.S.

FN-rapporten avslører også at andre utslipp fra skipsfarten vokser enda raskere enn CO2-utslippene. Svovel- og sotutslippene kommer til å øke med over 30 prosent de neste tolv årene. Disse stoffene kan føre til sur nedbør og gi lungekreft og luftveisproblemer.

Annonse