Gå til innhold
Annonse
Gründeren Magnus Stangeland. Foto Skipsrevyen
Gründeren Magnus Stangeland. Foto Skipsrevyen
Annonse

Bergen Groups største aksjonær, Brian Chang Holding Limited i Singapore, krever granskning av bergensselskapet etter en rekke transaksjoner som Singaporekineseren Brian Chang, stiller seg svært kritisk til.

Kravet vil bli behandlet på en ekstraordinær generalforsamling 21. september. Da vil også en endring i styresammensetningen bli behandlet.

Ved flere anledninger har Brian Chang stilt seg svært kritisk til styre og stell i den fallerte industrigruppen der SP-politikeren og grunderen Magnus Stangeland fra Austevoll har bukten og begge endene. Etter å være bygget opp til å bli en av landets største industrigrupperinger er selskapet nå bare en skygge av seg selv, med konkursbegjæring fra Radøygruppen AS mot det nå tomme selskapet Bergen Group Hanøytangen AS hengende som et bakteppe i kulissene.

Etter tur og orden er skipsbyggingsdivisjonen med verft i Bergen og Fosen solgt, Kimek i Kirkenes er solgt, offshoreverftet Rosenberg i Stavanger er solgt. Brian Chang har tapt store penger på sin inntreden i Bergen Group, trolig mer enn et par hundre millioner kroner. Han har sammen med sine folk for lengst trukket seg fra styret, og nå forlanger han altså granskning. Han selv trakk seg da det ble besluttet å selge riggreparasjonsvirksomheten og resten av aktivitetene som Bergen Group hadde på Hanøytangen.

Brian Chang har i tur og orden stemt mot salget av det store maritime industriområdet på Hanøytangen i Bergens nabokommune Askøy. Han har tatt sterk avstand fra at Bergen Group tok opp et lån på 60 millioner kroner hos sin tredje største aksjonær, Køhlergruppen AS, i Stavanger. På en tidligere ekstraordinær generalforsamling ble det gitt instruks om å stemme mot å ta opp lån hos Køhlergruppen AS, men han fikk ingen tilslutning til det. Videre har han nektet å godkjenne årsregnskapet for 2013 på grunn av flere feil i rapporten.

Som om ikke dette er nok, er det oppstått uenighet med Fred. Olsen Energy ASA om sluttregningen for riggprosjektet «Borgland Dolphin».  Bergen Groups krav er tallfestet til om lag 190 millioner kroner. Tvisten vil bli behandlet i voldgift i annet kvartal 2016. Voldgiftsstevning mot eierselskapet Borgland Dolphin Pte Ltd. i Fred. Olsen gruppen er innlevert for manglende sluttoppgjør.

Oppi alt dette kom tallene for annet kvartal fredag med resultater som er alt annet enn lystelig lesing. Lønnsomheten i første halvår har ikke svært tilfredsstillende. Dette skyldes iflg. dem selv hovedsakelig et svekket marked inn mot olje- og gass-næringen

Bergen Groups videreførte virksomhet hadde i annet kvartal 2015 en omsetning på 46 millioner kroner og et negativt driftsresultat på åtte millioner kroner på EBITDA. I hele første halvår hadde den videreførte virksomheten en omsetning på 116 mill. kr og et negativt resultat på seks millioner kroner før av- og nedskrivninger.

Ordrereserven pr. 30. juni var på totalt 178 millioner kroner. Det er nå kun Bergen Group Services AS og Bergen Group Skarveland AS igjen av Bergen Group. Til å ta vare på denne virksomheten har styret i disse dager tilsatt Hans Petter Eikeland som konsernsjef. I et engasjement frem til 1. juli 2016. Han erstatter Asle Solheim fra og med 28. august.