Gå til innhold
Annonse
MS
MS

NTS Shipping AS inngår samarbeid med Nor Lines Daily som vil gjøre godstransport på sjø langt mer konkurransedyktig i forhold til veitransport. MS «Folla 2» settes inn i rute fra Trondheim til Øksfjord.

Annonse

Nor Lines Daily-konseptet er like enkelt som det er genialt: Når Nor Lines – en av landets største samlastere av gods – skal kjøpe lastekapasitet hos nærmeste tilgjengelige skip, basert på ankomst, pris og seilingsplan, heter det i en pressemelding.

MS «Folla 2» ​til Trondheim

NTS Shipping er med i Nor Lines Daily-nettverket av rutegående fraktefartøyer. Nå setter de MS «Folla 2» i rute til og fra Trondheim i en prøveperiode. Daglig leder Bjarne Johannessen i NTS Shipping AS mener konseptet kan flytte større godsvolumer fra bil- til sjøtransport.

– Det er liten vits i å konkurrere om godset som allerede fraktes på sjøen. Men mye gods sendes i dag på bil fordi sjøtransporten ikke har hatt kapasitet og regularitet som passer vareeierne. Med å samle et nettverk av rutegående sjøtransporter, vil Nor Lines Daily alltid finne et passende skip i nærheten, forklarer Johannessen.

60 terminaler i Norge

Nor Lines har 60 terminaler langs hele kysten som fungerer som operasjonssentral for kystfartøyene i nærsjøfarten. Terminalansvarlig Per Anders Brattgjerd i Nor Lines sier at summen av alle fraktefartøyene i Nor Lines Daily-nettverket vil gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig i forhold veitransporten.

– Nor Lines sitt sjøgående rutetilbud alene har ikke alltid vært tilfredsstillende for å møte kundene sine behov. Sammen med andre rederier kan vi bygge opp frekvensen og flytte større volumer over på sjø, forklarer Brattgjerd.

Responsen har ikke uteblitt.

– Da vi lanserte pilotkonseptet i mars hadde vi avsatt en mann til å håndtere henvendelser om sjøtransport fra kunder. Nå er vi fire som arbeider med det. Vi drukner i forespørsler, forklarer Per Anders Brattgjerd, product manager i Nor Lines Daily.

– Vi vil framover intensivere salg og markedsføring i takt med at vi strukturerer produktet videre, framholder Brattgjerd.

Fast i rute Trondheim – Øksfjord

NTS Shipping operer i dag fem fartøyer hvorav tre går fast i fart med fiskefôr. Med prøveruten til Trondheim håper NTS Shipping på flere faste oppdrag.

– Vi har manglet en endedestinasjon i sør. Med Nor Lines Daily har vi fått det. Som selskap liker vi å se på nye ting, og vi føler at vi har et godt fundament for å utvikle samarbeidet. Nå skal vi jobbe for å gi vareeierne et knallgodt alternativ til biltransport. Det er bare å kjøre på eller – rettere sagt – seile på, sier Bjarne Johannessen.

 

Annonse