Gå til innhold
Annonse
Annonse

Hensikten med Ship of the Year er å hedre innovasjonsgraden innen norsk skipsutvikling. Den drivende kraften i dette er samspillet mellom teknologidrevne rederier, designere med øye for smarte løsninger og kompetente verftsmiljøer som evner å sette disse tankene ut i livet – levert til rett tid og pris.

Og dette er selve kjernen i det norske skipsmiljøet. Alltid være i forkant slik at kunden fortsatt aksepterer å betale en noe høyere pris enn hva man er villig til å gjøre for standardløsninger abroad. Rett nok hevder sentrale verftsrepresentanter at pris-gapet nesten er tettet, uten at dette fullt ut underbygges av ordreplasseringene.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til prisoverrekkelsen tirsdag 2. juni, ca. kl. 13.00, i hall C. Dette er den den norske paviljongen i regi av Norske Maritime Eksportører – nmexporters.no

– Våre lesere kommer hvert år med forslag til vinnerprosjekter, forklarer Asle B. Strønen, redaktør i Skipsrevyen og én av tre medlemmer i juryen som velger det endelige vinnerskipet.

De to andre jurymedlemmene er Rolf Sæther, tidl. adm.dir. Norges Rederiforbund og Birger Skår, adm.dir. Norske Skipsverft Salgs- og Markedsføringsorganisasjon. – Vinnerkvalitetene finner vi i innovasjonsgraden, forklarer Sæther og Skår. – Foruten det opplagte faktum at skipet må leveres fra verftet i løpet av gjeldende kalenderår, supplerer Skår.

Blant årets forslag har juryen akseptert fem nominerte. Disse er alle presentert på de følgende sidene: Far Sleipner, Island Ventures, Polar Empress, Skandi Africa og Viking Neptun. – Det er blant disse vi finner en vinner, poengterer Rolf Sæther.

Selve offentliggjøringen av vinnerprosjektet gjøres av statsråd Monica Mæland den 2. juni i hall C på Nor-Shipping. Hun vil da i nærvær av H.M. Kongen overrekke prisen til vinnerskipets rederi, designer, byggeverft og kaptein. Det hele skjer ca. kl. 13.00, litt avhengig av Kongen og statsrådens program den dagen.

– Dette gjøres for å hedre de kvinner og menn som gjennom skapervilje og nye tankesett klarer å pushe næringen stadig fremover, poengterer Asle Strønen.

Les mer om de nominerte her:

Far Sleipner

Island Venture

Polar Empress

Skandi Africa

Viking Neptum