Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Annonse

Norsk maritim næring er en global spiller, stor aktør, en av dem som regnes med ute i verden. Nordmenn holder et teknologisk høyt nivå, men er arrogante og dyre.

Dette er en av konklusjonene i omdømmeprosjektet 2008, «Norsk maritim næring i utlandet» som er sendt Nærings- og handelsdepartementet.
Bak rapporten står Innovasjon Norge, Sjøfartsdirektoratet i Haugesund og Skipsregistrene i Bergen.
Utlendingene som er spurt, sparer ikke på konfekten: Begreper som høy kvalitet, nøkkelteknologi, mye innovasjon og nytenkning - men akk, så kostbart, så kostbart.

Lange tradisjoner
Svært lange maritime tradisjoner, barskt klima, jobber tett i klynge, ikke som individuelle selskap. Kun Nederland ligner Norge i Europa. Likevel er det ingen som kjenner til annet enn biter av klyngen.
Utenverdenen ser på oss som verdensledende innen maritim teknologi og kvalitet på produktene.
Jo nærmere vi ligger dem som blir spurt, jo bedre karakterer får vi.
Nordmenn er en aktør til å stole på, profesjonelle og erfarne, høy kompetanse på menneskene og effektiv ledelse, strålende produkter, bare for å nevne noen av tilbakemeldingene.
Men hvor lenge var Adam i paradiset?
Kostnadsnivået er høyt, for lite fokus på service etter salg, litt ni til fire, stengt om sommeren, kan bli bedre på kulturforståelse, kan bli mer synlig i de asiatiske markedene.
Leder av Maritimt Forum Bergensregionen, Hogne Haugsdal, ser på resultatene av undersøkelsen som kjempepositiv. Han mener slike undersøkelser har stor verdi.

Et godt utgangspunkt
- Dette gir oss et meget godt utgangspunkt for videre satsing internasjonalt, sier Haugsdal.
- Det er jo kjekt å vite at Bergen spiller en sentral rolle. Bergensområdet er det eneste området i Norge som har et fullt utbygget maritimt miljø, og vi har en rekke verdensledende produsenter innen skipsutstyr - som f.eks. Frank Mohn AS, TTS Marine ASA, Bergen Group ASA og Rolls-Royce med både skipsbygging og utstyrsproduksjon.
- Men vi er altså ikke særlig gode på å forstå kulturen i de landene vi selger til, og ikke gode på servise etter at vi har solgt? ER vi engangsselgere?
- Nei, vi er i alle fall ikke engangsselgere, men vi har en del å lære her. Det må vi bare innrømme, sier Haugsdal.

«Vi vet best»
Undersøkelsen viser at Ola og Kari nordmann har mer fokus på teknologi enn på kunder, og at vi har en tendens til en «vi vet best holdning», men Nordsjøen er ikke hele verden.
Vi har ingen velutviklet «global forståelse», til er dels sterkt proteksjonistiske og favoriserer nasjonale aktører. Vi er (for) tøffe i forhandlinger, litt arrogante og rigide.
- Vi er nok veldig produkt- og teknologifokusert, og kanskje litt for lite flinke med kundebehandling og service, sier konsernsjef Johannes D. Neteland i TTS.
Han mener undersøkelsen er interessant og viser at vi i Norge har et meget godt utgangspunkt til å bli blant de ledende i verden innen den maritime sektor
- Vi får bare jobbe videre og bli enda flinkere, sier Neteland
- Det er jo kjekt å se at utlendingene setter pris på produktene våre, men vi må bli flinkere i vår håndtering av kundene. Vi må se kundens behov, vi må hjelpe kundene ute i verden. Vi kan ikke vente at skipene kommer til Bergen. Vi må kunne være der skipene er og gi nødvendig hjelp, og vi må bli bedre på service. Dette arbeider vi aktivt med hos oss, sier verftseier Magnus Stangeland i en kommentar.
- Vi kjenner oss ikke igjen i undersøkelsen, bortsatt fra at vi har solide produkter og god teknologi, sier Trond Mohn, overhode i suksessbedriften Frank Mohn AS.
- Jeg vil sammenline oss med gamle dagers diskenspringere. Til påstanden om at norske produkter er dyre, vil jeg bare si at kvalitet koster, sier Trond Mohn. Han avslutter med å si at for et modig og trofast menneske er intet umulig.

Kilde: bt.no

Annonse