Gå til innhold
Annonse

Fjord Line tilfreds med at ESA åpner sak i Sandefjord

Konsernsjef i Fjord Line, Rickard Ternblom. Foto: Fjord Line
Konsernsjef i Fjord Line, Rickard Ternblom. Foto: Fjord Line
Annonse

- Fjord Line er tilfreds med at ESA deler vår bekymring over de konkurransevridende avtalene og tildelingene som er gjort mellom Color Line og Sandefjord kommune. Det sier Fjord Line styreleder, Peter Frølich, i en kommentar til at EFTAs overvåkningsorgan ESA har åpnet formell sak mot Color Line og Sandefjord kommune for å undersøke nærmere om det foreligger brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen.

- Selv om åpning av sak ikke innebærer et endelig vedtak om brudd, bør det erindres at sist gang ESA innledet en formell etterforskning av forholdene på ruten mellom Sandefjord og Strømstad, endte det med en bot til Color Line på om lag 150 millioner kroner, sier styreleder Peter Frølich i Fjord Line.

Han fremholder at de forholdene ESA nå etterforsker er meget alvorlige, særlig ettersom de involverer de samme parter som i vedtaket fra 2011. ESA kjenner konkurranseforholdene på ruten svært godt, og det følger av ESAs retningslinjer for utmåling av bøter at det gis et 100 prosent påslag på boten ved andre gangs overtredelse.

Ble varslet av Fjord Line

Fjord Line har varslet ESA om de konkurransevridende forholdene på ruten. ESA har deretter innhentet dokumentasjon på mer enn 4000 sider fra Sandefjord kommune, Color Line og Strømstad kommune. Det fremgår av dagens beslutning at det er disse dokumentene som Sandefjord kommune og Color Line selv har sendt til ESA, som danner grunnlaget for ESAs beslutning om å innlede formell etterforskning. - Fjord Line er tilfreds med at ESA deler rederiets bekymring over de konkurransevridende avtalene og tildelingene som er gjort mellom Color Line og Sandefjord kommune.

Kommunen er blitt advart

Konsernsjef i Fjord Line, Rickard Ternblom, er ikke overrasket over ESAs vedtak. - Sandefjord kommune er siden 2012 blitt advart av ESA, Konkurransetilsynet, Kystverket og sin egen advokat i Arntzen de Besche, om at de bryter loven gjennom å gi Color Line særbeskyttelse mot konkurranse. Kommunen har imidlertid ignorert alle råd og dertil i 2013 inngått en ny avtale, der Color Line ble gitt en helt eksepsjonell beskyttelse mot konkurranse helt frem til 2026.

- Da Color Line fikk ESA-boten og eksklusivitetsavtalene falt bort, var rederiets neste trekk å blokkere konkurrenter på ruten gjennom å endre seilingstiden fra 07:00 til 08:00 og forlenge overfarten til Strömstad fra 2,5 timer til 3 timer. Målet var å hindre konkurrenter fra å få seilingstider som ville være lønnsomme. Dette skjedde etter at Color Line visste at Fjord Line ville starte opp på Strømstad. Også denne taktikken fikk støtte og beskyttelse fra Sandefjord kommune.

Har undergravet bøtevedtaket i 2011

Fjord Lines konsernsjef mener Sandefjord kommune og Color Lines agering siden Fjord Line meldte sin oppstart av seilinger på linjen Sandefjord - Strömstad er en klar undergraving av ESAs vedtak fra 2011. - Da ESA fattet sitt bøtevedtak i 2011 var det for å åpne ruten for konkurranse på like vilkår, og ikke for at Sandefjord kommune skulle gi Color Line nye konkurransevridende særrettigheter. Sandefjord kommune har imidlertid valgt å påta seg en enorm risiko for å imøtekomme Color Lines ønske om beskyttelse mot konkurranse.

Ternblom legger til at dagens beslutning fra ESA er et klart signal til kommunene på begge sider av Oslofjorden om betydningen av å opptre nøytralt og ikke tilstede et rederi særlig beskyttelse mot konkurranse. - Seilingstider må fordeles på konkurransenøytrale vilkår, understreker han.

Annonse