Gå til innhold
Annonse
Illustrasjon: FMV/Kystverket
Illustrasjon: FMV/Kystverket
Annonse

Kystverket skriver på sine hjemmesider at det er Fitjar Mek. Verksted (FMV) som har vunnet anbudet på det fjerde fartøyet i deres flåtefornyelsesprogram. 

"OV Ryvingen" er planlagt bygget og utrustert i Norge, med leveranse i november 2018. Kontrakten kommer med opsjon på ytterligere ett fartøy. FMV skal i følge Kystverket ha vunnet anbudet i konkurranse med tre andre verft.

– I vurderingen av anbudene vil pris vektlegges 35 prosent, miljø 25 prosent og brukervennlighet med 40 prosent, har Kurt-Ivar Gram Franck, teknisk leder i Kystverket, tidligere uttalt til skipsrevyen.no.

- Det har vært sterk konkurranse om denne kontrakten, sier verftsdirektør Hugo Strand til skipsrevyen.no. - Men vi har fått realisert vårt eget design, og byggekontrakten gir arbeid og ringvirkninger lokalt. 

Hugo Strand, verftsdirektør ved Fitjar Mekaniske Verksted AS. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Hugo Strand, verftsdirektør ved Fitjar Mekaniske Verksted AS. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Les også: På tur med Kystverkets "OV Utvær"

FMV har tidligere bygget "OV Utvær" og "OV Skomvær" som en del av Kystverkets opprustningsprogram.

"Ryvingen" blir Kystverkets andre hybridskip. Det første, "OV Bøkfjord" som ble døpt i september, er bygget ved danske Hvide Sande.

Les også: "OV Bøkfjord", årets danske skip

Sammenlignet med de tre foregående fartøyene blir "Ryvingen" litt lenger, og har utstyr som gi større kapasiteter på blant annet kran.

Thermos og stor batteripakke

- Til hovedfremdrift har Fitjar valgt permanent magnet-thrustere med høy virkningsgrad. Fartøyet utrustes med to separate generatorer som drives av en stor moderne dieselmotor med variabelt turtall, skriver Kystverket. 

Fartøyet kommer også med en batteripakke på 2000 kWh, utfra Kystverkets driftsform skal den da kunne gå flere timer på baterdrift alene. Batteripakken skal kunne lades fra landstrømsanlegg eller forsyne fartøyet med strøm ved kailigge – dersom landstrøm ikke er tilgjengelig.

Overskuddsvarmen fra fartøyets hovedmaskin skal lagres i en slags "thermos" i løpet av arbeidsdagen. Ved kailigge brukes deretter den opplagrede varmeenergien til oppvarming av mannskapsområde, istedenfor en tradisjonell oljefyrt kjele.

Annonse