Gå til innhold
Annonse
Foto: Maritim Forening Sogn og Fjordane
Foto: Maritim Forening Sogn og Fjordane

“Water-Go-Round” blir verdens første passasjerferge på hydrogen. Fartøyet som skal settes i drift i San Fransisco i USA er et av fire hydrogenfartøy som er vedtatt bygget. Fartøyene ble presentert under konferansen om hydrogen til maritim bruk i Florø.

Annonse

Den internasjonale konferansen i Florø med fokus på maritim bruk av hydrogen og marin fornybar energi samlet i år over 170 deltagere fra 15 ulike nasjoner. Ledende aktører fra New Zealand, Japan, USA, Canada og Europa var sammen i to dager for faglige oppdateringer, diskusjoner, nettverksbygging og planlegging av veien videre.

Fire hydrogendrevne fartøy vedtatt bygget

En viktig del av konferansen var presentasjonen av  de fire fartøyene som nå er finansiert og har snarlig byggestart. Josef Pratt fra Golden Gate Zero Emission Marine i California, USA, er ansvarlig for bygging av passasjerbåten «Water-Go-Round». Den 70 fot lange katamaranen skal ta 84 passasjerer og blir utrustet med 360 kW brenselceller. Kjølen strekkes nå i høst og båten er planlagt ferdigstilt i oktober 2019.

Prasanna Colluru fra Future Proof Shipping i Nederland presenterte en 110 meter lang kanalbåt som skal ombygges til hydrogendrift. Prosjektet er igangsatt fordi oppdragsgiver forventer økt markedsadgang ved å tilby nullutslipps frakt av sine produkt. Lastebåten vil få installert mellom 1,0-1,4 MW brenselceller.

I Skottland starter Ferguson Marine bygging av en ny bilferge til bruk på strekningen Kirkwall-Shapinsey på Orknøyene. I dette øysamfunnet produseres det hydrogen fra vind og tidevannskraft. Hydrogenet brukes til drift av varebiler, oppvarming av diverse bygg og til drift av fergen som skal være ferdigstilt og klar til testing i 2021. Det 39,9 meter lange fartøyet får installert 700 kW brenselceller.

I Norge legger Statens vegvesen sin utviklingskontrakt på fergesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Rogaland grunnlag for teknologiutvikling og ny design. Tre av de store norske fergerederiene konkurrere om å vinne dette anbudet der minst 50 % av energien til framdrift skal være fra hydrogen. Resten er fra batteri. Prosjektansvarlig Edvard Sandvik i Statens Vegvesen har store forventninger til anbudene som skal leveres innen 19. oktober. Hydrogenfergen skal være i drift i 2021.

Marin fornybar energi

Norske aktører er blant de verdensledende på utbygging av offshore vind. Denne posisjonen skyldes vilje og evne til å bruke kompetanse fra offshore olje- og gassutvinning på nye områder. I løpet av siste 20 år er det installert om lag 4000 offshore vindturbiner i Nord-Europa. Det er forventet stor vekst og de neste fem årene er det planlagt installert 14.300 nye vindturbiner i samme geografiske område. Flere av innleggene på konferansen fokuserte derfor på offshore vind og bølgekraft. Mest oppmerksomhet fikk Marit Mork fra TechnipFMC da hun for første gang presenterte offentlig om prosjektet Deep Purple. Konseptet handler om å produsere hydrogen fra offshore vind og lagre hydrogenet i trykktanker på havbunnen. I vindstille perioder kan hydrogenet omformes til elektrisk strøm via brenselceller. Deep Purple-konseptet vil dermed bidra til stabil nullutslipp energiforsyning til installasjoner på norsk sokkel eller andre steder i verden.

Norge som ledende maritime nasjon

- Norge har en sterk internasjonal maritim posisjon, sier Trond Strømgren fra Maritim Forening Sogn og Fjordane. I tillegg har vi overskudd av grønn elkraft og sterkt fokus på å anvende forskning og utvikling til å skape nye fartøydesign og hydrogenbaserte fremdriftsløsninger. Det maritime næringslivet på Vestlandet er særlig fokusert på hydrogenteknologi, med høy kompetanse og nærhet til energi fra de lokale vannkraftressursene som viktige fundament. Maritim Forening Sogn og Fjordane og det fylkeskommunale prosjektet Hydrogen Region Sogn og Fjordane har de siste to årene arbeidet målrettet med å fremme satsinga på bruk av hydrogen som energibærer. Mange prosjekter er satt i gang. Maritim Forening leder nå arbeidet med å etablere en nasjonal klynge av næringslivsaktører, høyere utdanning og FoU-institusjoner som favner om hele verdikjeden for hydrogen og med særlig fokus på maritime sluttbrukere. Målsettingen er at klyngen skal ta en verdensledende posisjon og sikre at mest mulig av forventet verdiskaping i hydrogenverdikjeden skal skje i Norge.

Neste års konferanse

Konferansen i Florø ble arrangert i fellesskap av Flora kommune, GCE Subsea, Maritim Forening Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune. - Det er svært inspirerende med så stor internasjonal deltagelse. Vi tar dette som et bevis på at aktører verden rundt ser til Vestlandet og vil være med der det skjer, konkluderer arrangørkvartetten Jan Henrik Nygård, Trond Strømgren, Maria Brandsøy og Elisabet Kjerstad Bøe. - Vi har fått svært mange gode tilbakemeldinger og en rekke innspill til emner for neste års konferanse. Vi lover en minst like god konferanse neste år, avslutter de.

Annonse