Gå til innhold
Annonse
Etter sjøsettingen av M/T Ottomana, ca. 27.000 dwt, ved Celik Tekne shipyard, da den største kjemikalietankeren bygget i Tyrkia. (celiktekne.com.tr)
Etter sjøsettingen av M/T Ottomana, ca. 27.000 dwt, ved Celik Tekne shipyard, da den største kjemikalietankeren bygget i Tyrkia. (celiktekne.com.tr)
Annonse

Med en fenomenal vekst i ordrebøkene for verdens skipsverft i 2007 kunne man bli forledet til å tro at 2008 skulle bli et konsolideringsår. Slik er det ikke blitt. I juli passerte tallet for skip i bestilling 10.000 enheter for første gang, og Capesize ordreboken passerte samtidig 100%-tallet i forhold til av flåten.

Men for én skipstype reduseres bestillingslisten. Det gjelder LNG sektoren som er biltt redusert hver måned i åtte måneder, hvilket betyr at det ganske enkelt leveres flere skip enn det kontraheres. Ingen kontrakter skal ha vært gjort i perioden mai-august, og grunnen er forsinkelser for mange “liquefaction & re-gasification” prosjekter.

Vokser
Tankskip i ordre har økt fra 159,8 millioner dwt ved årsskiftet til 178m dwt i juli, og bulk carriers viser en enda større stigning, fra 229,9m dwt ende 2007 til 275m dwt i juli. For begge disse sektorene starter den store bølgen leveringer i 2009 med (etter planen) rundt 59m dwt med tankskip og ca. 65m dwt med bulkers – for begge typer rundt det dobbelte av hva som er levert de siste årene (og vel så det for bulks vedkommende).
Nybygg-listen for containerskip har stort sett holdt seg i ro i første halvår, dvs. for de største, de over 8.000 teu, vokser ordremassen noe.
Av det som er nevnt ovenfor, følger at mesteparten av aktiviteten har hittil i år vært sentrert rundt Tank og Bulk. Per juli var det kontrahert 36,6m dwt med tankskip større enn 10.000 dwt mot 45,7m dwt i hele fjor og 85,9m dwt i 2006. Bulk carries hadde sitt glansår i fjor da det ble bestilt 154m dwt med skip større enn 10.000 dwt, etter 50,4m dwt året før. Per juli 2008 er det bestilt ytterligere 57,6m dwt, hvilket langt overstiger kapasiteten for de nybyggene som er blitt levert i løpet av den samme perioden.
Aktiviteten for de største containerskipene (over 8.000 teu) har avtatt til 5m dwt per juli mot 23,3m dwt for hele 2007, mens det neste segmentet, mellom 3000 og 8000 teu, ligger omtrent på fjorårsnivået, 4,8m dwt i år mot 9,9m dwt for hele 2007.
Etter kontraheringer av 530 enheter i 2007, og 479 og 566 skip de foregående to årene, virker 179 nybygningskontakter i løpet av åtte måneder i 2008 unektelig beskjedent. Noen foklaringer kan være at veksten i traden er under 10% for første gang siden 2001, og at prisen for nybygg har holdt seg svært høye.
Totalt sett var juli den måneden med høyest dwt hittil i år med et nivå som var det dobbelte av hva februar og mars kunne oppvise. Dette har klar sammenheng med interessen for de største skipene som VLCC’s, Suezmaxes, Aframaxes, VLOC’s, Capesize og Panamax skip. Langt de fleste ordrene i juli for tankskip gikk til sør-koreanske verft, mens Kina har tatt for seg av store tørrlast skip, for eksempel syv 400.000 tonnere for brasilianske Vale og fem andre VLOC skip.

Levert
Leveringene av tankskip, bulk carriers og containerskip følger mønsteret for de siste årene, og etter syv måneder av året er det levert ca. 18m dwt tank og 12,5m dwt med bulkers. Det er levert 8m dwt med containerskip større enn 3.000 teu mot 12m dwt for hele 2007.
Med referanse til LNG situasjonen ovenfor, er det etter syv måneder levert 2,6m dwt med LNG carriers, allerede det samme tallet som for hele fjoråret.

Prisutviklingen
Store tankskip har økt betydelig i pris i år, og et nybygg VLCC på ca. 320.000 dwt er antatt å koste ca. $158 millioner, opp fra $146m per slutten av 2007. Suezmax typen har økt i samme periode fra $90m til $97,5m.
De forskjellige bulk carrier størrelsene har ikke beveget seg prismessig hittil i år, men det har 160.000 m3 LNG gjort, fra $237 til $250 millioner i løpet av syv måneder.
Nybyggprisen for containerskipene står også i ro, mens nybygg innen Ro-Ro sektoren koster ca. 10% mer nå enn ved siste årsskiftet.

Bruker mindre penger
Per 1. august var det kontrahert for totalt noe slikt som $76 milliarder i nye skip. Det høres mye ut, men kan ikke måle seg mot de $236 milliarder som fjorårets kontraheringer representerte. Grunnen kan være at en del rederier synes at nok er nok når det gjelder de sterkt eskalerte prisene, og en annen årsak er den anstrengte verftskapasiteten som betyr at kontraktene som inngås nå, er for levering langt frem i tid.
Men Tank har så defintivt kommet sterkt tilbake, og så raskt kan det altså svinge fra en situasjon der flere skip ble solgt til ombygging (ref. artikkelen “Shippings “Top of the pops””) til at man nå ønsker seg stadig flere tankers, men de må ha dobbel hud.
Og når det gjelder bulk carriers, tyder året 2008 å bli det beste noen gang målt i verdier, – bortsett da fra 2007.

Sitter på store ordrereserver
Asias skipsverft sitter på ordrer til verdi rundt $443 milliarder mot Europas $64,5 milliarder. De desidert største landene i den forbindelse er Sør-Korea og Kina. I Europa er Tyskland, Italia og Norge de langt største.
Ordremassen målt i dwt viser at asiatiske verft har 550 millioner i ordre og Europa 21 millioner. For sistnevntes vedkommende er det mer flatterende å måle CGT der Europa har 18,6 millioner i bestilling mot Asias 172 millioner. Men mens Europas ordrebok er blitt redusert i år, har Asias vokst.

Bygget i Europa
I perioden januar – juli har europeiske verft levert ca. 3 millioner CGT. De tre største skipene målt i dwt er Post-Panamax skip tilhørende A.P. Møller – Mærsk A/S.
Totalt er det levert 56 tankskip, 43 containerskip, ett gass skip, en bulker og 117 av andre typer skip i løpet av perioden. Nesten alle tankerne er i kategorien Handy size mindre enn 60.000 dwt, og 24 er under 10.000 dwt. Tyrkia er her sterkt fremtredende som skipsbygger – og rederi.

Kilde: World Shipyard Monitor

Annonse