Gå til innhold
Annonse

Får 110 millioner kroner til utvikling av neste generasjons hurtigbåter

Prosjektet bygger på NCE Maritime CleanTechs konsept for en elektrisk hurtigbåt, Urban Water Shuttle. Dette er startpunktet, og Stavanger-båten kan bli annerledes.  Illustrasjon: NCE Maritime CleanTech
Prosjektet bygger på NCE Maritime CleanTechs konsept for en elektrisk hurtigbåt, Urban Water Shuttle. Dette er startpunktet, og Stavanger-båten kan bli annerledes. Illustrasjon: NCE Maritime CleanTech
Annonse

Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech får 110 millioner kroner til utvikling av en elektrisk hurtigbåt som skal gå mellom Stavanger og Hommersåk.

Det fremgår av en pressemelding i dag at dette er et av de største beløpene som er delt ut til ett enkelt prosjekt i EUs forskningsprogram Horisont2020, og prosjektet skal revolusjonere norsk produksjon av nullutslippsfartøy.

Initiativet til prosjektet kommer fra næringsklyngen NCE Maritime CleanTech. Rogaland fylkeskommune er partner i klyngen, og vil, som eier av hurtigbåtsambandet og bestiller av transporttjenester, være prosjektkoordinator. Prosjektet skal resultere i en ny helelektrisk hurtigbåt med null utslipp. I tillegg skal nye modulære produksjonsmetoder bidra til 25 prosent lavere produksjonskostnader og 70 prosent lavere engineeringskostnader. Rogaland fylkeskommunes søknad vant fram i konkurranse med over 100 søknader.

– Jeg er stolt over at vi får støtte fra EU. Det er en viktig og stor annerkjennelse av vårt samarbeid med industriklyngen og Kolumbus for å utvikle en nullutslipps passasjerbåt. Det betyr at Rogaland, Vestlandet og Norge, med fylkeskommunen i spissen, kan bli verdensledende for utvikling av denne type teknologi. Dette er et stort bidrag for å redusere klimautslipp, et satsingsområde, også for fylkeskommunen, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Rundt 70 prosent av pengene skal gå til norske partnere, og av alle Horisont2020-prosjekter er dette prosjektet det som gir mest til norske industriaktører.

Skal revolusjonere norsk skipsbygging

Utforsker muligheter i London og Belgia

NCE Maritime CleanTech omfavner 75 norske bedrifter fra hele den maritime verdikjeden, og har fokus på utvikling av energieffektive og miljøvennlige løsninger for havnæringene.

– Dette er en veldig stor dag for klyngen og partnerne våre, og en viktig bekreftelse av vår ledende posisjon innen smarte og grønne løsninger til skipsfarten. Prosjektet er revolusjonerende innen både nullutslippsteknologi og produksjonsmetoder, og vil styrke deltakerne sin konkurransedyktighet både nasjonalt og internasjonalt. Det vil også bidra til å gjøre elektriske hurtigbåter konkurransedyktige både i et kostnads- og miljøperspektiv, sier daglig leder i NCE Maritime CleanTech, Hege Økland.

Prosjektet skal også gjennomføre to studier for samme type fartøy i London og Belgia, for å utforske mulighetene for lignende nullutslippsfartøy på utvalgte ruter i Europa. Blant partnerne er Thames Clippers som opererer på Themsen i London.