Gå til innhold
Annonse

Vil færre mannskaper få følger for ferge-passasjerenes sikkerhet? - Ja, svarer Sjømannsforbundets Morten Øen overfor Skipsrevyen.no

Annonse

De ansatte om bord i Fjord1-fergen «Horgefjord», som trafikkerer strekningen Hufthamar – Austevoll, har sendt inn et bekymringsvarsel til Sjøfartsdirektoratet.

Der har 21 av de 36 ansatte skrevet under på at de mener sikkerhetsbemanningen om bord er for dårlig. Det skriver Bergens Tidende (Krever innlogging)

Ifølge Morten Øen i Sjømannsforbundet, har det vært diskusjoner om dette temaet siden reglene kom for omtrent 15 år siden.

– Evakuering av ferger skjer sjeldent i godt vær. Heldigvis er den eneste store alvorlige ulykken de siste 25 årene «Sleipner», og da var det ikke de verste værforholdene, sier han.

- Reduksjonen er for voldsom, sier Morten Øen i Sjømannsforbundet.
- Reduksjonen er for voldsom, sier Morten Øen i Sjømannsforbundet.

- I etterkant av «Sleipner» -ulykken, hadde de brukt en del redningsmidler, for eksempel  svært store redningsflåter med kapasitet på 50 personer. Mannskapsmengden var ikke redusert på «Sleipner» , men det som var spesielt med den ulykken var at det ikke var noen personskader den første halvtimen etter ulykken. Det var først da de måtte gå i redningsflåter, at de måtte dø, sier Øen.

Minstestandarden blir stående

- Så lenge det ikke er krav fra oppdragsgiver (stat eller fylkeskommune red. anm) om andre minstestandarder, er det den som blir stående. I utgangspunktet synes vi den standarden er for dårlig. Standarden kom rundt årtusenskifte. Det merkes bare gradvis ved at anbud går ut og nye skal inn.

Mannskapskostnaden er en av de største kostnadene. Og kan man presse ned mannskapsstørrelsen så mye som råd er vil det offentlige spare penger. Det er de som er innkjøper. Rederiet er tvunget i anbudsordningen å senke kostnadene så langt de kan, og absolutt laveste grense er at man kan komme ned i besetning på fire personer på passasjerferger, hevder han

Ifølge Øen ble det ved årtusenskiftet gjort en omfattende testing av Sjøfartsdirektoratet av dagens gjeldende regelverk.

-  De fikk gjerne 150 ungdommer fra et idrettslag og i god fysisk form til å stille seg opp ulike steder om bord og en skulle se hvor fort disse kom seg om bord i livbåtene. Sjømannsforbundet la inn protester på at dette skulle danne basisen for regelverket, men fikk bare til svar at vi bare var opptatt av at det skulle være mange nok arbeidsplasser for sjøfolkene, minnes Øen. Han legger til at  problemstillingen var vanskelig, og at Sjømannsforbundet kan ha vært litt for snille slik at saken ikke fikk nok og riktig fokus.

Passasjerene må hjelpe hverandre

Han mener at det å minske sikkerhetsbesetningen i aller høyeste grad går utover sikkerheten til alle passasjerer som har det minste behov for hjelp.

- To personer må være på broen og en må til maskin og da må en person betjene redningsmiddel. Utover det må en da satse på at passasjerene kan hjelpe hverandre og andre hjelpetrengende passasjerer om bord, sier han og poengterer at en gjeng pensjonister er noe annet enn et sprekt fotballag, avslutter Øen.

Annonse