Gå til innhold
Annonse

Erklærer skipsfart og nettolønn som miljøfiendtlig

Gunvald Ludvigsen
Gunvald Ludvigsen
Annonse

(Pressemelding fra Norsk Sjømannsforbund): I en rapport fra konsulentfirmaet SWECO Grøner har laget på oppdrag fra Finansdepartementet blir nettolønn for sjøfolk erklært som en av de desidert mest miljøfiendtlige tilskuddsordninger den norske staten har. Begrunnelsen de gir for at det skal være miljøfiendtlig er at ordningen kan føre til at varer blir fraktet på skip.

Dette har fått Venstres stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen til å kreve en øyeblikkelig avvikling av nettolønnsordningen. Pussig nok er det i resten av landets politiker- og forskermiljøer bred enighet om at det er et samfunnsmål å frakte mer varer på skip fordi det er miljøvennlig, og det har også Venstre tidligere hevdet.

For å klare å få til sin konklusjon har SWECO Grøner lagt til grunn to påstander, uten å gi noen faglig begrunnelse: Den første påstanden SWECO Grøner kommer med er at varetransport på skip er et miljøfiendtlig fraktalternativ. Den andre påstanden er at nettolønnsordningen i seg selv fører til mer skipsfart. Hvordan de kan hevde det er vanskelig å forstå, siden begge er feil.

Som transportmiddel er skip ett av de mest miljøvennlige alternativ, særlig på mellom- og langdistansefrakt. Allerede i 2001 kom Statistisk Sentralbyrå med en rapport av Sigurd Holtskog som sa at biltransporten avga over dobbelt så mye CO2 som skipstransport for hver kilometer man fraktet ett tonn varer. (Biltranport 170 g/tkm mot skip 70 g/tkm) Dette var basert på tall fra 1994 og 1998. Vi vet at skipsfarten har utviklet seg kraftig siden da. Eneste mer miljøvennlig alternativ som finnes i Norge er jernbane, og det er ikke alternativ for det meste av landet.

Den andre forutsetningen SWECO Grøner legger til grunn er at det blir en økt skipsfart av nettolønnsordningen. Det er også feil. Ordningen gir ikke økt skipsfart, den flytter bare skipsfarten fra andre lands skip til norske skip, fordi norske skip får konkurrere på like vilkår med skip fra andre land. Særlig i Europa er det i senere tid blitt vanlig med tilsvarende tilskuddsordninger, men også typiske bekvemmelighetsflagg har alltid hatt skattefritak for sjøfolk. Tror SWECO Grøner at Liberia-registrerte skip er mer miljøvennlige enn norske?
Forbundsleder Jacqueline Smith.

Annonse