Gå til innhold
Annonse
Illustrasjon: Equinor
Illustrasjon: Equinor

Enova gir 2,3 milliarder i støtte til Equinor sitt Havvind-prosjekt, Hywind Tampen. Det er mer enn alle tildelinger i 2018 til sammen.

Annonse

I 2018 ga Enova totalt 2,1 milliarder kroner i støtte til 987 nye energi- og klimatiltak i norske virksomheter og 14 487 energitiltak i norske hjem. På en pressekonferanse torsdag ble det kjent at Equinor blir tildelt 2,3 milliarder for å bygge ut 11 flytende havvindturbiner på norsk sokkel.

– Både Norge og verden vil trenge mer fornybar kraft i den store omstillingen vi skal gjennom. Flytende havvind kan bli en enorm energiressurs om vi lykkes i å redusere kostnadene slik at flytende vind på sikt blir konkurransedyktig med andre energikilder. Da trenger vi prosjekter som Hywind Tampen, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova om vedtaket.

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova
Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova

Bidrag i klimakampen

Havvindparken som Equinor og de andre lisensoperatørene på feltene Gullfaks og Snorre ønsker å etablere vil bestå av i alt 11 flytende vindturbiner hver på 8 MW. Turbinene skal årlig produsere 384 GWh med fornybar kraft, som skal erstatte omtrent en tredel av gassen plattformene bruker i dag. Prosjektet vil dermed redusere CO2-utslippene med ca. 200 000 tonn hvert år plattformene er i drift. Enova understreker imidlertid at disse utslippskuttene ikke er den primære årsaken til at de støtter dette prosjektet.

– For oss handler dette tilsagnet om å bringe flytende havvind et steg nærmere kommersialisering, og alle de positive ringvirkningene det kan ha både for den globale klimautfordringen og norsk næringsliv i lang tid framover. Det er nettopp slike initiativ Enova må støtte for å fylle rollen vår som en drivkraft for omstillingen, sier Enova-direktøren.

Viktig steg

Selv om Enova nå gir et tilsagn på 2 329 800 000 kroner til prosjektet, gjenstår det fortsatt noen portpasseringer før prosjektet blir realisert. Equinor og partnerne må ta en endelig investeringsbeslutning og EFTAs overvåkningsorgan ESA må godkjenne tilsagnet. Siden prosjektet er knyttet til oljeproduksjon, er prosjektet også avhengig av at en såkalt PUD (plan for utvikling og drift) blir godkjent av Olje- og energidepartementet. Går alt etter planen skal vindparken være i drift i løpet av 2022.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Arkivfoto: Andrea Bærland
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Arkivfoto: Andrea Bærland

– Støtten partnerskapet får på Hywind Tampen-prosjekter demonstrerer norske myndigheters vilje til å utvikle flytende havvind og fornybar energiforsyning. Med denne støtten har vi tatt et viktig steg videre for å kunne realisere prosjektet. Nå blir det opp til partnerskapet å modne prosjektet videre til en endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten, sier Pål Eitrheim, konserndirektør i for nye energiløsninger i Equinor.

– Får vi ned kostnadene for flytende havvind kan teknologien tas i bruk av mange land, og dermed redusere de globale klimagassutslippene. Staten er en viktig støttespiller når næringslivet skal utvikle ny klimateknologi. Derfor har regjeringen siden 2013 økt bevilgningene til Enova betydelig. Det har gitt dem økonomiske muskler til å kunne støtte prosjekter av denne størrelsen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Fiskere kritisk

Enova finansieres gjennom et påslag på strømregningen og Klima- og energifondet, som igjen fylles på over statsbudsjettet. I år skal fondet motta tre milliarder over statsbudsjettet, noe som betyr at Hywind Tampen-søknaden forsyner seg av mesteparten av tildelingen.

Fiskarlaget og Fiskebåt er blant kritikerne av planene. I en høringsuttalelse i juni anklaget de Equinor for å ikke ta hensyn til fiskeinteressene i sitt planlagte prestisjeprosjekt. 

- Konsekvensene for fiskeriene er ikke vurdert på en tilstrekkelig måte i denne saken, og Equinor har ikke lyttet til, eller vurdert våre og Fiskeridirektoratet sine innspill i tilstrekkelig grad, het det i høringssvaret. 

Annonse