Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Annonse

Norges Rederiforbund kom i dag til enighet med Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund om en ny tariffavtale. Forhandlingene har omfattet ansatte i utenriksfart om bord på bøyelastere, offshorefartøyer, ferger og tørrlasteskip registrert i NOR.

Den nye lønnsavtalen innebærer blant annet at det innføres fastlønn for ansatte på offshore servicefartøyer. Det ble også gitt et generelt tillegg på 5,75 % til ansatte på ferger og tørrlasteskip og 6,75 % til ansatte på de øvrige fartøysgruppene.

Forhandlingsleder Jørgen Vatne i Rederiforbundet er fornøyd med at partene kom frem til en forhandlingsløsning innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Han er også glad for at partene ble enige om et nytt fastlønnssystem for offshore-service fartøyene som innebærer at rederiene får anledning til å etablere mer bedriftstilpassede avtaler.

Annonse