Gå til innhold
Annonse

- En næring som driver innovasjon også i tøffe tider

John Vigrestad, avdelingsdirektør i Forskningsrådet. Foto: Andrea Bærland
John Vigrestad, avdelingsdirektør i Forskningsrådet. Foto: Andrea Bærland

Verftskonferansen: – Maritim næring er flinke til å definere hvilken kunnskap det er behov for, og ta den i bruk, sier John Vigrestad, avdelingsdirektør maritimt og transport i Forskningsrådet og trakk frem næringens evne til å investere i forskning og innovasjon også i tung tider. 

Annonse

Vigrestad innledet sitt innlegg med å påpekeviktigheten av et tett samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstittusjoner, og understreket hvilken tyngde strategidokumenter som Maritim 21-strategien har i arbeidet med forskningsplanlegging. 

- Forskningsmeldingene, langtidsplanler og strategidokument er viktige for virkemiddelapparatetv og er retningsgivende for samspillet mellom næringsliv og forskningsmiljøer og sender viktige signaler til Regjering og Storting om hva det bør bevilges penger til. 

Vigrestad påpekte at hav og maritim næring har vært høyt på agendaen i disse dokumentene de siste årene, og at de vil fortsette å være det. 

- De siste ti årene har Forskningsrådet bidratt med 2,9 milliarder kroner til forskning og innovasjon innen maritim sektor. Og gjennom skatteFUNN bidrar vi med 1,6 milliarder til. En formidabel investering på toppen av det som bedriftene selv investerer, sa Vigrestad. Han regnet også med tilsvarende summer 

Han fortalte videre at det er autonomi, digitalisering og miljø som dominerer forskningsprosjektene. I 2017 ble det bevilget 100 millioner til prosjekter med digitalisering i fokus, mens autonomi-prosjekter fikk tildelt 50 millioner. 

- Maritim næring er en næring som er veldig god til å definere kunnskapsbehov og ta den kunnskapen i bruk.

Gjennom SkatteFUNN, som trolig er bedriftenes første møte med virkemiddelapparatet ser Forskningsrådet en enorm sans for innovasjon, selv de senere årene, som har vært tøffe i maritim sektor. 

- Dette er en næring som er vant til å leve gjennom tøffe perioder og som i motsetning til mange andre næringer ikke strammer inn i forskning og utvikling når det er tøft. 

Annonse