Gå til innhold
Annonse

For Johnny Hansen, og hans kolleger i Norsk Sjømannsforbund, vil den viktigste saken i 2019 å sikre at norske sjøfolk kan konkurrere om arbeidsplassene på norsk sokkel og i norske farvann.

Annonse

- Dette vil bli avgjørende for å sikre den kompetansen som alle snakker om at vi trenger, sier Hansen til Skipsrevyen.

I den forbindelse mener han resultatet av utredningen som er igangsatt for å kartlegge handlingsrommet Norge som kyststat og sokkelstat har i forhold til å stille krav om norske lønns og arbeidsvilkår  være avgjørende.

- Det vil nok uansett bli en politisk kamp for å få myndighetene til å utnytte det handlingsrommet som fremkommer, mener Hansen.

Også direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, fremhever resultatet av den utredningen som noe av det viktigste som skal skje i året vi er inne i.

Les også:

- I tillegg ser vi en uheldig utvikling i selskapsstrukturen i maritim næring,der arbeidsgiveransvaret ytterligere pulveriseres, dette kan true rettigheter for norske sjøfolk som er fremforhandlet over ti-år, sier Hansen.

Hans organisasjon vil også ha et vaktsomt blikk på hva som skjer i forbindelse med Hurtigruten/kystruten.

Annonse