Gå til innhold
Annonse

Elektrisk feil gir redusert oljeproduksjon over Alvheim FPSO

Alvheim FPSO. Foto: Det norske
Alvheim FPSO. Foto: Det norske
Annonse

På grunn av en elektrisk feil i høyspentmotoren til en av eksportgasskompressorene vil produksjonen over Alvheim FPSO bli redusert i en periode på anslagsvis fire uker mens motoren blir skiftet ut.

Produksjonen optimaliseres nå innenfor kapasiteten til den andre eksportgasskompressoren. Det estimeres at Det norske Oljeselskap ASA sin gjennomsnittlige produksjon for 2015 blir redusert fra om lag 62 000 fat oljeekvivalenter per dag til om lag 59 000 - 60 000 fat per dag på grunn av denne driftsforstyrrelsen.

Driftsforstyrrelsen påvirker verken reservene i de feltene som er tilknyttet Alvheim FPSO eller Det norskes forventede produksjon for 2016.

Alvheim-FPSO er operert av Det norske oljeselskap ASA med 65 prosent eierandel.

Om selskapet: Det norske Oljeselskap ASAer et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'.

 

 

Annonse