Gå til innhold
«Viking Neptun» blir solgt fra Eidesvik. Foto: Eidesvik Offshore
«Viking Neptun» blir solgt fra Eidesvik. Foto: Eidesvik Offshore

Eidesvik Neptun AS, et datterselskap av Eidesvik Offshore ASA, har onsdag signert en Memorandum of Agreement (MoA) med Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME), for salget av subsea-/ konstruksjonsfartøyet «Viking Neptun» . Salget er forventet ferdigstilt i 4. kvartal 2022 etter fullføring av en pågående kontrakt for fartøyet med Havfram.

Basert på betingelsene i inngåtte MoA forventer Eidesvik å reversere rundt 240 millioner kroner i tidligere nedskrivninger på skipet ved avleggelsen av resultatene for 4. kvartal 2021. Ved ferdigstillelse av inngått MoA i 4. kvartal 2022 forventer Eidesvik å bokføre en gevinst fra salget på rundt 150 millioner. Den forventede reverseringen av tidligere nedskrivninger, i tillegg til den forventede gevinsten fra salget, vil gi en betydelig økning i aksjonærenes bokførte egenkapital i regnskapet når skipet er levert til kjøper.

Utover dette har Eidesvik fulle rettigheter til inntektene fra skipet frem til levering til DEME som er planlagt i 4. kvartal 2022. Ved ferdigstillelse av MoA-en forventer Eidesvik å forbedre likviditetsposisjonen sin med rundt 330 millioner kroner fra salget.

Gitte Gard Talmo, President og CEO i Eidesvik Offshore ASA. Foto: Astrid Hagland Gjerde
Gitte Gard Talmo, President og CEO i Eidesvik Offshore ASA. Foto: Astrid Hagland Gjerde

- Salget vil betydelig styrke selskapets finansielle situasjon og gjøre oss i stand til å ytterligere forsterke arbeidet innenfor vårt strategiske fokus på demonstrasjon av ny utslippsreduserende teknologi på våre fartøy. Eidesviks grønne spydspissprosjekter vekker stor interesse i markedet, og vi vil fortsette å utvikle vårt tilbud av mer klima- og miljøvennlige løsninger for offshorefartøy- og operasjoner, sier Gitte Gard Talmo, President og CEO i Eidesvik Offshore ASA.

Avtalen om salget av «Viking Neptun» er planlagt ferdigstilt i 4. kvartal 2022 og Eidesvik vil fortsette å levere sikre og effektive operasjoner under kontrakten med Havfram i 2022, samt holde fartøyet godt vedlikeholdt i perioden.

Eidesvik og DEME diskuterer også alternativer for at Eidesvik og/eller selskapets mannskap skal levere driftstjenester til DEME for fartøyet etter at salget er fullført.

- Vi er svært glade for å ønske «Viking Neptun» velkommen til DEME. Dette høyteknologiske fartøyet har en solid merittliste og er et flott tillegg til vår offshoreflåte. Eidesvik og DEME har et komplementært fokus på utvikling av mer miljøvennlige operasjoner, og vi vil også utforske muligheter for ytterligere samarbeid mellom de to selskapene, sier Managing Director i DEME Offshore, Hugo Bouvy.

- Samarbeid på tvers av selskap er essensielt om vi skal nå de ambisiøse klimamålene som er satt for vår industri. Vi ser fram til å utforske nye muligheter i samarbeid med DEME, sier Talmo.