Gå til innhold
Annonse
Annonse

Med en patentert løsning for dieselelektrisk fremdrift i skip bidrar Wärtsilä til å gi norske rederier store kostnadsbesparelser.

Fordelen med det såkalte Low Loss-konseptet er at det reduserer effekttapet som oppstår i det elektriske systemet når kraften skal overføres til propellen.
– Jo lavere dette tapet er, jo mer drivstoff sparer rederne. Regnestykket viser foreløpig besparelser tilsvarende 100 millioner kroner i årlige drivstoffkostnader, basert på de over 60 kontraktene Wärtsilä så langt har inngått, forteller Willie Wågen, direktør for Automation i Wärtsilä Ship Power.
I tillegg kommer også besparelser i CO2-avgift, og ikke minst en betydelig miljøgevinst i form av totalt 10.000 tonn mindre CO2-utslipp i året.
– Low Loss-konseptet har også gitt penger i kassen for Wärtsilä, med en total kontraktverdi på 2 milliarder kroner siden lanseringen. I tider med høye drivstoffkostnader, tyder lite på at etterspørselen etter konseptet blir mindre fremover, sier Wågen.
Wärtsilä har nå fått dokumentert effekten av Low Loss-konseptet gjennom nye og oppsiktsvekkende målinger. Resultatene er bedre enn Wärtsilä selv våget å håpe på, og i følge Wågen er resultatene svært gode.

839Djuve_Hystad_579211115.jpg
839Djuve_Hystad_579211115.jpg

Low Loss-konseptet er et system for konfigurasjon av den elektriske distribusjonen, og er utviklet hovedsakelig av Egil Hystad og Svein Djuve i Wärtsilä. Blant kundene finner man store norske offshorerederier som Østensjø, Solstad, Eidesvik og North Sea Shipping.

Annonse