Gå til innhold
Annonse

Econ Pöyry-rapport om tilskuddsordningen for norske sjøfolk presentert:

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Annonse

På oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet har Econ Pöyry lagt fram en ekstern evaluering av tilskuddordningen for norske sjøfolk. Evalueringen viser bl.a. at ordningen har hatt en positiv effekt på sysselsettingen og at det er en positiv sammenheng mellom sjøfolks kompetanse og leveranser til den maritime næringsklyngen på land i Norge.

Den såkalte nettolønnsordningen for sjøfolk har sikret tusenvis av norske arbeidsplasser og har bidratt til at det har vært mulig å skape nye. Samtidig har ordningen gjort det mulig for rederiene å satse offensivt ut fra Norge med norsk flagg. Ordningen forventes i 2010 å omfatte rundt 11.000 sjøfolk over hele landet.

- Skip og sjøfolk seiler rundt på alle verdens hav. Inntil det er mulig å få etablert et felles internasjonalt skatteregime for konkurranseutsatte skip og sjøfolk, må Norge ha ordninger som er konkurransedyktige med våre nærmeste naboer og handelspartnere i EU. Ordningen er helt avgjørende for å sikre norske arbeidsplasser og ikke minst norsk maritim kompetanse som hele næringen er bygget på, sier Jørn Prangerød, daglig leder i Maritimt Forum.

I generasjoner har vi i Norge utdannet og skolert norske sjøfolk, utviklet kunnskap, teknologi og ekspertise om sjøen. En del av vår nasjonale kunnskapsformue er en maritim kompetanse i produkter og tjenester som nå etterspørres verden over. I Norge i dag skaper nærmere 100.000 mennesker i maritim næring verdier for over 100 milliarder kroner årlig.

- Politikernes viktigste oppgave er å sørge for at den maritime næringen i Norge har forutsigbare, internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår som er stabile over tid. Det fortjener norske sjøfolk og ikke minst de mange unge som nå har valgt en maritim utdanning. I retur vil den maritime næringen gi sysselsetting, verdiskaping og velferd. Vi er derfor glad for at Regjeringen Stoltenberg i Soria Moria II og i sin maritime strategi har slått fast at det er ”Stø kurs” som gjelder i den maritime politikken, avslutter Prangerød.

Annonse