Gå til innhold
Annonse
"Siem Topaz" i Bergen havn. Arkivfoto Asle Strønen
Annonse

Kristiansand tingrett har i dag avsagt dom i skattesaken mot Siem Offshore Inc. og selskapets  CEO Terje Sørensen.

Terje Sørensen ble fullstendig frifunnet. Selskapet ble dømt for manglende innlevering av  selvangivelser og regnskap til regnskapsregisteret, men frifunnet for tiltalepunktet om manglende innrapportering av uttak av skip. Retten legger til grunn at ingen av handlingene var forsettlige.

Selskapet ble idømt en bot på 5 millioner kroner og inndragning på kr 300.000 som kan sammenholdes med Økokrims forelegg på 10 mill. kr og inndragning på 2,5 mill. kroner.

Selskapet vil studere dommen sammen med sine advokater og vurdere hvorvidt dommen skal ankes.