Gå til innhold
Annonse
"Skandi Africa" - Skipsrevyens Ship of the Year 2015.
Annonse

DOF-konsernet ser lyset i tunnelen, men gjelden er betydelig

Landets største offshorerederi, DOF-konsernet i Austevoll og Bergen, skal jammen tjene penger de kommende årene. De har en økende gjeld til sine kredittkreditorer, men obligasjonsgjelden er redusert i løpet av årets tre første kvartaler.

Selskapet skylder ved utgangen av tredje kvartal i alt 17,8 milliarder kroner til banker og andre kredittinstitusjoner. Det er en økning fra 14,1 milliarder på samme tid i fjor. Obligasjonsgjelden er på den annen side redusert fra 4,8 til vel 3,3 milliarder. Det betyr en økning av langsiktig gjeld fra 19,3 til 21,5 milliarder kroner. I tillegg har konsernet en kortsiktig gjeld på knappe 6,4 milliarder kroner. Det er en reduksjon fra 6,7 milliarder siden årsslutt 2014. Samtidig synker skipsverdiene i takt med svekkelsen i offshoremarkedene. Skipene har en bokført verdi på 21,3 milliarder kroner. Den 30. september 2014 var den bokførte verdien 24,9 milliarder kroner. Nybyggene er bokført til 2,8 milliarder kroner.

Ledelsen setter sin lit til konsernets store ordrereserver som for DOF er bokført til per 30. september 2015 til en nominell verdi på 34,5 milliarder kroner, samt opsjoner til en verdi på 35,3 milliarder. Men skipene seiler jo også inn penger til kassen. Ifølge konsernmanagementets rapportering var driftsinntektene per 3. kvartal i år 8,2 milliarder kroner, mot 7,8 ved samme tidspunkt året før.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 2,9 milliarder i trekvartalsperioden, mot 2.740 i samme periode 2014. EBIT-driftsresultatet ble 1.575 millioner, mot 1.936 millioner. Til orientering for de overtroiske; regnskapet blir forøvrig lagt frem i Oslo fredag 13.

Resultat før skatter landet på minus 214 millioner, mot pluss 741 millioner tolv måneder tidligere.

Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for DOF-konsernets flåte har i tredje kvartal vært 90 prosent. Subsea-biten av flåten hadde en utnyttelsesgrad på 88 prosent, AHTS-flåten 89 prosent og PSV-flåten 96 prosent - det er jo til å bli synlig beruset av.

I tredje kvartal hadde konsernet fire hel- og deleide skip i spotmarkedet i Nordsjøen. To eldre skip har lagt i opplag i perioden. Kontraktsdekningen for konsernets flåte de neste 12 månedene er 71 prosent.

Konsernets flåte består nå av 69 hel- og deleide skip. Dette er inkludert seks nybygg for levering i perioden 2015-2017. Av denne flåten er 19 skip PSV-enheter, hvorav ett skip er deleid. AHTS-flåten består også av 19 skip, i tillegg av ett skip under bygging. Seks av skipene er deleide. Av subsea-skip i operasjon finnes 25 enheter. I tillegg er det fem skip under bygging. Rederiets nye MS «Skandi Africa» ble av Skipsrevyen utnevnt som Ship of the Year 2015.

 

Annonse