Gå til innhold
Annonse
Byggingen av «Le Laperouse» fikk nest mest fra Eksportkreditt i 2018
Byggingen av «Le Laperouse» fikk nest mest fra Eksportkreditt i 2018

Søknadsmassen for eksportfinansiering lå stabilt i siste kvartal av 2018. Året som helhet viser imidlertid betydelig vekst i både antall søknader og søknadsvolum, godt hjulpet av skipsfinansieringstilbudet som ble introdusert i juli i fjor.

Annonse

Totalt mottok Eksportkreditt Norges 81 lånesøknader (Q4 2017: 69) til et totalt søknadsvolum på 23,6 milliarder kroner (24,2 mrd.) i fjerde kvartal 2018. Volummessig er det omtrent på samme nivå som tre av de fem siste kvartalene. Fem av søknadene i fjerde kvartal 2018 var knyttet til det nye skipsfinanseringstilbudet som ble operativt fra 1. juli i fjor. heter det i en pressemelding.

Eksportkreditt Norge signerte nye låneavtaler for 2,2 milliarder kroner (2,5 mrd.) og utbetalte nye lån for 474 millioner kroner (884 mill.) i årets fjerde kvartal. Utbetalingene i fjerde kvartal 2018 var knyttet primært knyttet til skipsutstyr. Utbetaling av lån skjer ved prosjektets leveranse.

Disse fikk mest:

De tre prosjektene som fikk mest fra Eksportkreditt i 2018 var:

Eksportør Lånetaker Prosjekt/Debitor-land Beløp (NOK)
Wärtsila Oil&Gas Høegh LNG Kina/Cayman island 1 296 673 500
Vard Group AS Diderot Financement Frankrike/Frankrike 1 482 713 000
Aqualine Laxar Fiskeldi ehf. Island/Island 791 585 000
Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge
Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge

Av alle lånesøknadene som ble mottatt i fjerde kvartal 2018 var 52 prosent fra små- og mellomstore bedrifter, som er den høyeste SMB-andelen i Eksportkreditt Norges historie. SMB-søknadene utgjorde 27,2 prosent av totalt søknadsvolum.

– Selv om SMB-segmentet i dag krever betydelig høyere innsatsgrad per krone utbetalt, kommer vi til å opprettholde innsatsen her. Vi ønsker å tilrettelegge best mulig for å dyrke frem nye eksportbedrifter og –næringer, og da tar vi et langsiktig perspektiv, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge

2018: større variasjon i søknadsmassen

I 2018 mottok Eksportkreditt Norge 304 søknader (2017: 241) om eksportfinansiering til et totalt søknadsvolum på 175,6 milliarder kroner, opp fra 124,4 milliarder kroner i 2017.

Veksten i antallet nye søknader i 2018 er i større grad enn tidligere år fordelt jevnere på flere segmenter, inkludert utstyr til olje og gass, fiskeri og akvakultur, industri, offshorefartøy, passasjer- og handelsfartøy og fornybar.  I volum er det særlig industri og fornybar energi samt passasjer- og handelsfartøy som peker seg ut som vekstområder.

– Selv om utlånsporteføljen ved årsslutt domineres av lån til olje- og gassnæringen samt offshorefartøy, har søknadsmassen endret seg betydelig gjennom 2018 og representerer en større variasjon enn tidligere år. Vi har i økende grad lykkes med å synliggjøre eksportfinansiering overfor andre bransjer, sier Otto Søberg.

Populær skipsfinansiering

Ved utgangen av året hadde Eksportkreditt Norge mottatt 27 søknader tilknyttet det nye tilbudet til skipsfinansiering. Tilbudet muliggjør finansiering av norske kjøpere når fartøy bygges ved verft i Norge og for bruk i norske farvann.

– Vi har mottatt søknader under det nye skipsfinansieringstilbudet som i verdi representerer verftskontrakter for anslagsvis 40 prosent av volumet kontrahert ved norske skipsverft i 2018. Det tolker vi som en bekreftelse på at både redere og verft verdsetter løsningen, sier Otto Søberg.

 

I neste nummer av Skipsrevyen får du en full oversikt over hvilke prosjekter som fikk utbetalt penger fra Eksportkreditt i 2018.

Annonse