Gå til innhold
Annonse
Ole Jørgen Eikanger, forretningsutvikler i Norwegian Hull Club. Foto: NHC
Ole Jørgen Eikanger, forretningsutvikler i Norwegian Hull Club. Foto: NHC
Annonse

Ole Jørgen Eikanger, forretningsutvikler hos den globale forsikringstilbyderen Norwegian Hull Club mener nøkkelen til å lykkes med digitaliseringsprosessen er forretnings- og teknologiforståelse kombinert med viljen og evnen til å endre seg.

- Digitalisering handler ikke bare om å lansere nye, digitale løsninger. Man må tenke over hvordan man skal få menneskene som er involvert i næringskjeden til å stole på, og ta de nye verktøyene i bruk, sier Ole Jørgen Eikanger, Chief Business Development Officer i Norwegian Hull Club.

Han mener både marin forsikring og shipping generelt er konservative bransjer hvor det er vanskelig å få endringer gjennom. - Det er erkjente vi fra begynnelsen, så derfor så har vi lagt stor vekt på det og jobbet mye med det.

Tre steg mot digitialisering

Norwegian Hull Club startet sin reise mot en mer digitalisert arbeidshverdag rett før sommeren i fjor.- Vi begynte med en forstudie hvor vi undersøkte tre ting: Hvor står vi i dag, hva skjer i markedet og hvor ønsker vi å gå, forklarer Eikanger.

I tillegg til bred deltakelse innad i organisasjonen fikk de innspill fra forsikringsmeglere og kunder for å høre hvordan de kunne tenke seg å handle forsikring i fremtiden.

I løpet av høsten ble resultatene av forstudien gjennomgått, og hver avdeling i bedriften gikk gjennom en kartlegging av arbeidsflyten, på den måten ble alle delaktige, og engasjementet vekket i hele organisasjonen. For ytterligere engasjement, ble det utlyst en navngivningskonkurranse hvor alle medarbeiderne fikk mulighet til å være med å bestemme prosjektnavnet, som til slutt ble ”Leap! Going Digital”.

Året, og digitaliseringsprosjektet, ble sparket godt i gang med et kick-off seminar med alle de ansatte på idédugnad i begynnelsen av januar.  Under dugnaden jobbet de seg nedover fra organisasjonsnivå, til hver avdeling og helt ned på individnivå.

- Vi tenkte over hvordan vi som individer kan bidra, hva endringen vil bety for individet og så stilte vi oss spørsmålet ”er jeg endringsvillig?”. Det handlet rett å slett om å skape samme begrepsforståelser, og med dette arbeidet i bunn tror vi det blir lettere å rulle ut endringene vi nå skal i gang med.

Frøet for en vellykket endring er plantet i organisasjonen og skal etter planen begynne å spire i løpet av våren. Eikanger forteller at første post på programmet er et forprosjekt med et IT-selskap, for å vurdere om de kan bli deres digitale partner. – Når mulighetene er kartlagt, og kostnadsbildet vurdert, noe vi regner med å ha fullført innen sommerferien starter, begynner arbeidet for fullt.

For mange manuelle transaksjoner

Eikanger forklarer at det per i dag er to områder de ønsker å endre ved hjelp av mer digitaliserte arbeidsprosesser.

– Det ene er salg av forsikring, vi må bli langt flinkere til å få ut informasjonen om ulike forsikringstyper og rute den informasjonen mye mer direkte mot relevante kunder. Vi må også redusere ”time to market” på produktene vi utvikler, i dag bruker vi for lang tid på det.

Eikanger påpeker at et problem innenfor forsikring er at det er for mange manuelle transaksjoner, det blir mange fordyrende mellomledd, som resulterer at en uforholdsmessig stor andel av forsikringspremien forsvinner i transaksjonsarbeid.

Ved å gjøre mer informasjon tilgjengelig digitalt og fokusere mer på kommunikasjon mellom maskiner håper han det er mulig å kutte både tid og kostnader.

- Å sitte og sende hverandre pdfer på e-post er ikke å jobbe digitalt, sier han.

Enkelte digitale salgstiltak er allerede gjort. Eikanger forteller at forsikringsmarkedet i London, som kan sies å være verdens største, i disse dager har investert store summer i en digital plattform for kjøp og salg av forsikring.

- Delen for marin og offshore åpnet 6.mars, og vi var en av de første aktørene på plass der, men i et konservativt marked vil det nok ta litt tid å få det implementert skikkelig.  Men også i London må de nok snart innse at de må forandre seg, skal de fortsette å være så dominerende som de er i dag.

Oppgjør på 180 dager

Det andre aspektet er skadebehandlingstiden, og muligheten til å redusere den betraktelig. Norwegian Hull Club har, i følge Eikanger, i dag en gjennomsnittlig behandlingstid på 295, mens snittet i resten av markedet ligger på 427 dager.

- Målet vårt er å få dette atskillig redusert, muligens helt ned i 180 dager i snitt, sier Eikanger, samtidig som han er snar med å påpeke at et forsikringsoppgjør er en sammensatt prosess.

- Tar det ett år å reparere et skip, så kan jo ikke vi ha oppgjøret på plass noe raskere enn det tar å fysisk reparere det.  Men vi vet i hvert fall at disse tallene kan gå atskillig ned hvis en begynner å jobbe på en smartere måte.

Denne artikkelen stod første gang på trykk i Skipsrevyen 3/2017