Gå til innhold
Annonse
- Våre tall uten videre tiltak vil ende opp med 70 - 80 fartøy med batteri om bord innen 2022, men det er totalt 200 ferger i normal operasjon, sier Edvard Thomstad Sandvik i Statens vegvesen. Illustrasjon: Havyard
- Våre tall uten videre tiltak vil ende opp med 70 - 80 fartøy med batteri om bord innen 2022, men det er totalt 200 ferger i normal operasjon, sier Edvard Thomstad Sandvik i Statens vegvesen. Illustrasjon: Havyard

Avdelingsdirektør for ferjeteamet i Statens vegvesen, Edvard Thonstad Sandvik, mener det er offensivt av politikerne å ville ha elektrifisert hele fergesektoren innen 2025.

Annonse

Innen 2025 er det en målsetting for regjeringen at alle bilferger skal gå på strøm.

– Det er en målsetting å elektrifisere hele fergesektoren innen 2025, sier statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet til NRK.

Sandvik sier til Skipsrevyen at selv om målsettingen er offensiv er skips-Norge allerede godt i gang med en stor grad av elektrifisering.

- Våre tall uten videre tiltak vil ende opp med 70 - 80 fartøy med batteri om bord innen 2022, men det er totalt 200 ferger i normal operasjon, sier Sandvik.

Veiviser

Han mener det offensivt fra politiske myndigheter å ønske å elektrifisere og få batteri på de siste 130 fergene innen den tidsfristen.  

- Jeg ser hva offensive politikere har skapt på fergesida frem til i dag. Mandag for en uke siden åpnet batterifabrikken til Siemens i Trondheim, og i løpet  av neste halvår åpner Corvus batterifabrikk i Bergen, sier han.

Edvard Thonstad Sandvik. Foto: Knut Opeide
Edvard Thonstad Sandvik. Foto: Knut Opeide

I budsjett for 2015 vedtok Stortinget at alle nye anbud på fergesamband skal ha krav til 0-utslipp / lavutslipp der det er teknisk mulig. Sandvik påpeker at dette vedtaket ble gjort før var batterifergen «Ampere» hadde fraktet en eneste bil over fjorden.

- Det viste leverandørindustrien hvilken vei fergedriften skulle gå. Dermed ble det lagt inn betydelige midler i FoU og investeringer i maritim industri og som vi og ser med etablering av batterifabrikker i Norge. Jeg applauderer at politisk nivå er så ambisiøs i det videre arbeidet, sier han.

Han avslutter med å si at den nye ambisjonen er såpass ny at vegvesenet  ikke har en plan for hvordan de skal oppnå det hårete målet, men at de heller ikke har  fått en slik føring.

- Det å ha politikere som tør å vise lederskap er positivt for maritim næring. Å bruke mulighetene som ligger i offentlig innkjøp av fergetjenester for å utvikle norsk maritim næring, mener jeg er lurt, sier han.

Kan dette la seg gjøre?

- Jeg vet ikke hva som er tenkt. Det eksistere fergesamband som ikke er mulig å elektrifisere, men hvis hydrogen-elektrisk er en del av det, så er det mulig å elektrifisere samtlige samband i Norge. Vi får se hvor politikken ender, så blir vår oppgave å se om det lar seg løse. Det kan bli krevende å innforhandle elektrifisering i løpende kontrakter, så vi må se på hvor stort handlingsrom Staten og fylkene har på henholdsvis riks og fylkevegferjesambandene innen 2025.

Annonse