Gå til innhold
Annonse
Daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen er ikke storfornøyd med dagens krisepakke. Foto: Margarita Savinova
Daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen er ikke storfornøyd med dagens krisepakke. Foto: Margarita Savinova

Regjeringen foreslår å bevilge 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak for å skape en grønn fremtid. Blant annet foreslår regjeringen penger til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart. Pakken fra regjeringen møter delte reaksjoner. 

Annonse

 - Veien er brolagt med gode intensjoner!

Slik kommenterer daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen dagens krisepakke for maritim næring. 

- I et godt marked er dette et fantastisk tiltak, og vi berømmer Regjeringen for gode intensjon. Men slik vi ser dette er forslagene tiltak som skal stimulere til en langsiktig omstilling og har liten betydning for å holde aktiviteten oppe og sikre sysselsettingen ved verft, blant utstyrleverandører og i rederiene nå. Vår næring trenger tiltak som gir umiddelbar aktivitet, sier Remøy-Vangen

Det er også bevilget 110 millioner til et nytt fartøy til Havforskningsinstituttet samt 60 millioner til vedlikehold. 

- Lyspunktet i pakker er bevilgningen til Havforskningsinstituttet som vil utløse et nytt skip, og vi er utrolig glad på vegne av HI og Sissel Rogne, sier Remøy-Vangen. 

I en rapport bestilt av Maritime Bergen og Maritimt Forum går det fram at norsk maritim sysselsetting kan falle med nesten 25 prosent fram til utgangen av 2022. Vestlandsindeksen lansert tidligere denne uken underbygger også alvoret for Vestlandets mange bedrifter, hvor hver femte ansatt står i fare for å miste jobben.  

- Regjeringen tar viktige og riktige grep, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.
- Regjeringen tar viktige og riktige grep, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Riktig retning og viktige tiltak

- Regjeringen tar viktige og riktige grep når de nå lanserer en grønn krisepakke for næringslivet, og samtidig foreslår lettelser i eierbeskatningen. Dette vil bidra til å sikre aktivitet i den maritime verdikjeden og forsterke den grønne omstillingen i næringen, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

-Vi har tro på at denne krisepakken vil bidra til å realisere grønne investeringer i skipsfarten og dermed bidra til å holde aktiviteten oppe gjennom krisen. Samtidig vil dette bidra til at norsk maritim næring kan styrke sin kompetanse og posisjon innen grønn skipsfart, legger han til.

Regjeringen har også foreslått en egen pakke for verftsnæringen med midler til nye maritime prosjekter på til sammen 684 millioner kroner for perioden 2020-2024. I pakken ligger det midler til oppgradering av fartøy på norske verft for Sjøforsvaret og Kystvakten. I tillegg kommer penger til en ny låneordning for grønn flåtefornyelse og til forskning knyttet til grønn skipsfart.

-Disse tiltakene er viktige isolert sett, men vi forventer at Stortinget også får på plass tiltak som vil bidra til å løse de umiddelbare utfordringene næringen står overfor. Vi er helt avhengig av å beholde den kompetansen næringen har opparbeidet seg også for å lykkes med det grønne skiftet. Tiltak som kan sikre økt aktivitet, forlengelse av permitteringsperioden til 52 uker og fjerning av taket i nettolønnsordningen for offshoreaktivitet vil også være sentralt.

En krise av en krisepakke

Norsk Sjøoffisersforbund går hardt ut mot krisepakken i et innlegg på egne nettsider. 

- Verftsindustrien har etterlyst langsiktige statlige kontrakter. Rederinæringen og sjøfolka har holdt lua i hånden og aller nådigst spurt om en endring i nettolønnsordningen, som da det ble foreslått til alt overmål var provenynøytral. Man har etterspurt de gode tiltakene man innførte under oljekrisen, en utvidelse av permisjonsordningen, og man har ønsket seg endringer i finansieringsordningene slik at også sjøfarten kan dra nytte av disse. Med fasit i hånden er det tydelig at man har talt til døve ører, skriver forbundet.

De mener den maritime næringen må sette sin lit og sitt håp til opposisjonen, der flere av partiene har signalisert at de lytter.

- Dette er godt nytt, for om ikke opposisjonen klarer å snu dette i Stortinget, og sørge for strakstiltak, vil fremtidens grønne prosjekter bli et luftslott, heter det.

Annonse