Gå til innhold
Annonse
Mikal Eines, styreleder for Namgam. Foto: Magnus Petersen.
Mikal Eines, styreleder for Namgam. Foto: Magnus Petersen.
Annonse

Oppdrettsselskapet Namgam ønsker å produsere «Label Rouge» laks på lokaliteten Svanøya. Men Kystverket har avslått søknaden om lokalitet, da store cruisefartøy har ankringsplass og snuplass i området.

Av: Therese Soltveit Kyst.no

Kyst.no har tidligere skrevet om selskapet Namgam som ønsker å produsere «Label Rouge»- laks på Smøla. Selskapet er allerede tildelt grønn konsesjon og har søkt om å få drive oppdrett med en biomasse på 1560 tonn, fra et anlegg som vil måle 630 x 70 meter.

Den innsendte søknaden om tillatelse til etablering av anlegg, har derimot ikke fått det utfallet selskapet ønsker da de har fått avslag fra Kystverket. Mikal Arild Eines, styreleder i Nam­­­­­­z--gam sier at de er skuffet.

– Vi inviterte til dialogmøte med fiskere og de som de antok kunne være mest berørt av opprettelse av nytt anlegg med etablering av lokaliteten Svanøya utenfor Dyrnes i Smøla Kommune. På bakgrunn fra dialogmøtet fikk vi innspill på at posisjonen vi hadde foreslått, ville være til hinder for mye brukte fiskeplasser. Vi kom dermed til enighet med fiskerne/møtedeltakere om en ny plassering som ville være mer optimal for deres bruk av området. Uventet mottok vi avslag på denne lokaliteten fra kystverket, forteller han til Kyst.no.

I avslaget slår Kystverket fast at; «Med hjemmel i havne- og farvannsloven gis Namgam AS ikke tillatelse til etablering av akvakulturanlegg på ny lokalitet Svanøya i Smøla kommune, Møre og Romsdal fylke, som omsøkt». 

– Ville heller gitt økt arbeidsplasser og aktivitet

Eines ble etter avslaget anbefalt av Kystverket til å ta kontakt med lostjenesten i Kristiansund for å prøve å finne en løsning på lokalitetsutfordringene.

Bilde av området der Namgam ønsker å etablere lokalitet. Illustrasjon: kystverket
Bilde av området der Namgam ønsker å etablere lokalitet. Illustrasjon: kystverket

– Der forstod vi i første og eneste telefonsamtale at vi ikke var ønsket velkommen. Losoldermann var ikke interessert i dialog og fant ikke anledning til et besøk på verken hans kontor i Kristiansund, eller hos oss det neste halve året, opplyser han.

– På bakgrunn av vår egen og andres lokalkunnskap mener vi at med ny foreslått hvitsektor, så ville anlegget vært et godt referansepunkt på innseilingen. Flaskehalsen for innseilingen vil vi påpeke er definitivt lengre sør ved ”rusbåleia”, hvor det virkelig er smalt og urent farvann. Med tanke på nødhavn/nødankring så ville det vært tilstrekkelig med plass sør for anlegget for båter som opererer i området i dag, i tillegg til de to andre aktuelle oppankringsplassene i nærområdet/innseilingen, legger Eines til.

At båtene vil komme inn i det aktuelle området der Namgam ønsker å etablere lokalitet, mener han er usannsynlig.

– Vi har stor tvil til at cruisefartøy på 200 m vil vurdere å gå inn i ”rusbåleia” til Dyrnes og ankre opp ved tiltenkt oppdrettsanlegg ved uvær. Vår konklusjon er at oppdrettsanlegget ikke vil være flaskehalsen i innseilingen til Dyrnes. Det er synd at det ikke blir noe lokalitet her, da dette ville gitt økt antall arbeidsplasser og aktivitet i Dyrnesvågen, påpeker han.

Planene lagt på is

Planene for lokaliteten i området, sier Eines derfor er blitt lagt på is.

– Namgam AS fortsetter sitt samarbeid med Pure Farming på produksjon av «Label Rouge» laks på andre lokaliteter.

Selskapet valgte å ikke klage på avslaget fra Kystverket.

– Saken er ikke ferdigbehandlet av fylkeskommunen, så saken står på vent. Vi prøvde å få til en løsning med lostjenesten som var tilfredsstillende for Kystverket, fiskerne og for cruise- destinasjonsselskapet. Lostjenesten var ikke interessert i dialog og cruise-destinasjonsselskapet kunne ikke se løsninger for anløp ved et oppdrettsanlegg på foreslått plass. Dermed ble dette vanskelig. Så per i dag har vi gitt opp lokaliteten, legger han til.

Namgam-sjefen vil avslutningsvis rose dialogen og samarbeidet med fiskarlagene på Smøla.

– Fiskerne har nå deltakerplass og mottar referat fra vår lokalitetsgruppe som leter etter nye aktuelle plasseringer av akvakulturanlegg, sier Eines.

Planer om større cruisefartøy 

Kystverket begrunner avslaget til Namgam slik:

«Det omsøkte anlegget er lokalisert i hvit sektor i farleden til Dyrnes fiskerihavn. Farvannet rundt er urent og farleden relativt smal, men funksjonell i forhold til båttrafikk hjemmehørende i området. Dyrnes har siste årene blitt cruisedestinasjon med sporadiske anløp av type polar- ekspedisjonscruise. Det er likevel planer om anløp av større cruisefartøy med lengde rundt 200 meter som vil være i grenselandet for praktisk og sikker manøvrering i farleden under ulike værforhold. Omsøkt akvakulturanlegg er lokalisert til sjøarealet som for slike store fartøy vil være ytre ankringsplass og snuplass i innseilingen til Dyrnes. Lokasjonen er også vurdert som spesielt egnet til venteankring og nødankring. Et akvakulturanlegg med fortøyninger som omsøkt vil beslaglegge sjøarealet og gjøre disse funksjonene ubrukelige».

«Kystverket mener at hensynet til funksjonell, framkommelig og trygg innsegling til Dyrnes for all type sjøtrafikk må vektlegges framfor etablering av akvakulturanlegg på lokaliteten og vil således ikke tillate en etablering som omsøkt».

 

Annonse