Gå til innhold
Annonse
«Costa Favolosa» i Aarhus Havn Foto: RhinoMind/Wikimedia
«Costa Favolosa» i Aarhus Havn Foto: RhinoMind/Wikimedia

Også i Danmark er debatten om landstrøm til cruisefartøy dukket opp, blant annet i Aarhus der havnen avviser kravet fra miljøorganisasjoner. 

Annonse

Antallet cruisefartøy som besøker Aarhus er tredoblet på bare fem år. I 2018 er det ventet 42 cruiseanløp.

I miljøorganisasjonen Det Økologiske Råd påpeker miljøingeniør Kåre Press-Kristensen at selv om skipene lever opp til kravet om maks een prosent svovel i drivstoffet, er det likevel 100 ganger mer enn i diesel til biler.

I tillegg slipper slipper skipene ut ultrafine partikler som er klassifisert som kreftfremkallende på nivå 1 av Verdens Helseorganisasjon.

- Vi vil svært gjerne at man viser frem byen for turister. Men hvis man skal ta imot cruiseskip, skal det skje uten unødig forurensning. Det kan man gjøre ved å bygge landstrømsanlegg, slik at skipene kan stenge av dieselgeneratoren og få strøm fra land mens de ligger i hav, sier Press-Kristensen til Aarhus Stiftstidene.

Direktør Jakob Flyvbjerg i Aarhus Havn ser derimot ikke på landstrøm som en løsning.

- Vi vet at landstrøm, slik man har bygget i Hamburg er en dyr investering som fungerer dårlig, fordi skipene har forskjellig spenning og kontakt. Det er visst bare ett enkelt skip som har benyttet anlegget der, så det er ikke noen løsning for oss, uttaler han.

Jan Kjetil Paulsen i Bellona
Jan Kjetil Paulsen i Bellona

Nei i Norge også

I Norge har Bellona estimert kostnadene for landstrøm i landets cruisehavner til 2 milliarder kroner.

- Landstrøm og ladestrøm  i cruisehavnene er en nasjonal oppgave, har Jan Kjetil Paulsen i Bellona uttalt til Skipsrevyen.

Men det vil ikke regjeringen

- Regjeringens satsing på landstrøm baserer seg på å bygge ut de beste prosjektene først, altså de med størst klimaeffekt for pengene, sier statssekretær Atle Hamar i Klima og Miljødepartementet.

- Høye kostnader og relativt lav brukstid gjør at landstrøm til cruiseskip så langt ikke har nådd opp i konkurransen fordi de har vært mange ganger dyrere per redusert enhet klimagassutslipp, enn de 60 andre landstrømprosjektene som hittil har fått støtte fra Enova, fremholder han.

På Sørlandet har likevel Kristiansand Havn inngått samarbeid med det danske selskapet PowerCon og Agder Energi Nett om et prosjekt for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.

Det helt spesielle med det nye anlegget er at det kan håndtere cruisemarkedet med riktig spenning og frekvens, samt strøm nok til å fullstendig slå av skipets motorer. Det er helt unikt i europeisk sammenheng.

Les også:
Annonse