Gå til innhold

China Navigation signerer en flåteavtale for Sperry Marine Connected ECDIS

Illustrasjonsfoto: piranka
Illustrasjonsfoto: piranka

Global bulk- og linjetoperatør vil fortsette digitalisering av brosystemer, og forbedre cybersikkerhet av navigasjonsdata.

Sperry Marine har mottatt en flåteordre på sin nye SperrySphere Connected ECDIS, med utrulling til 36 fartøyer operert av The China Navigation Company (CNCo), et Swire Group selskap. Connected ECDIS er det siste tilskuddet til Sperry Marines portefølje av smarte broløsninger, koblet via den unike SperrySphere-plattformen.

China Navigation er en mangeårig kunde hos Sperry Marine, og har bestemt seg for å oppgradere 24 av sine bulkskip og 12 containerskip med Connected ECDIS, for å forenkle og sikre overføring av kartdata fra baksiden av broen til de navigasjonssystemene underlagt regulatoriske hensyn. 

Connected ECDIS støtter forbedret kontroll av risikostyring ved å fjerne behovet for å bruke USB-minnepinner når du overfører elektroniske kartdata. Det gjør det mulig for fartøyer å oppdatere navigasjonskart digitalt, med data som går gjennom Sperry Marine’s Secure Maritime Gateway (SMG).

Dette gir en høy grad av operasjonell fleksibilitet og en praktisk måte å utføre kartoppdateringer med cybersikkerhet som overstiger IEC-standarder, uten risiko for virus fra USB-pinnen.

En nøkkelkomponent innen cybersikkerhet som er tilgjengelig for skipsoperatører, er at SMG bruker flere brannmurer og en “demilitarisert sone” som en ekstra sikkerhet mellom fronten og bakenden av broen for å sikre at det ikke er noen direkte forbindelse mellom navigasjonssystemene, og skipets viktigste IT Nettverk. Systemet tillater sikker overføring av kartoppdateringer fra alle kompatible dataleverandører.

- ECDIS er et av de mest sårbare systemene på et skip for nettangrep siden det mottar regelmessige oppdateringer, og er også viktig for sikker og kompatibel navigering, sier James Collett, administrerende direktør i Sperry Marine. – Å bruke Secure Maritime Gateway betyr at China Navigation vil ha raskere, enklere og mer pålitelige kartoppdateringer med et høyt nivå av cybersikkerhet.

- Vi ønsket å redusere avhengigheten av manuelle ECDIS-oppdateringer og redusere cyber risiko ved å fjerne USB-pinner fra kartoppdateringsprosessen, sier Gerry Bonner, daglig leder Fleet Services, The China Navigation Company. – Med ulike cybertrusler som er en stor bekymring for skipsfarten, gir Sperry Marines Connected ECDIS oss muligheten til å fortsette digitalisering av flåten vår, forbedre effektiviteten og øke cybersikkerheten.

For mer informasjon, besøk: https://www.sperrymarine.com/connected-ecdis