Gå til innhold
Annonse

Chang tapte igjen - uavhengig granskning nedstemt

Kravet om uavhengig granskning var basert på Bergen Groups insolvente situasjon, til tross for salget av riggservice-aktivitet på Hanøytangen.
Kravet om uavhengig granskning var basert på Bergen Groups insolvente situasjon, til tross for salget av riggservice-aktivitet på Hanøytangen.
Annonse

Brian Changs krav om en full uavhengig gransking av Bergen Group ASA og dets datterselskapers drift ble nedstemt av den ekstraordinære generalforsamlingen i Bergen mandag.

I alt 20 136 260 aksjer stemte for granskning og 25 972 513 gikk mot forslaget. Det betyr at Cheng denne gang har fått med seg andre aksjonærer også. Han fikk nemlig støtte fra 67.760 utenforstående aksjer under avstemningen. I alt 76,06 prosent av aksjene i selskapet var representert.

Bakgrunnen for behandlingen av kravet om uavhengig granskning er et brev  fra Bergen Groups største aksjonær, Brian Chang Holdings Limited til styret i Bergen Group der det kreves full uavhengig granskning av konsernets drift som har resultert i dagens insolvente situasjon, til tross for at 245 millioner kroner nylig er mottatt fra salget av riggservice-aktivitet og eiendommer på Hanøytangen.

På den ekstraordinære generalforsamlingen ble det opplyst at styret ved styreleder har forsøkt å få konkretisert hvilke transaksjoner eller forhold konkret som skal gjøres til gjenstand for granskning.

Basert på denne henvendelsen har Brian Chang Holdings Limited i en e-post listet opp en rekke punkter. Flere av disse har allerede vært undersøkt, og flere punkter gjelder virksomheter som er solgt eller behandlet i styremøter der Brian Chang Holdings har vært representert. Styreleder Tor Lars Onarheim gav en kort redegjørelse av de enkelte punktene.

Styrelederen informerte deretter den ekstraordinære generalforsamlingen om at styret i Bergen Group ASA har vedtatt å iverksette undersøkelser med grunnlag i de beskyldninger som er kommet frem. Formålet med denne granskningen er å skape sikkerhet for at disposisjoner og opplysninger som ledelsen har foretatt og gitt, har vært i tråd med god virksomhetsstyring.

Deretter ble kravet fra Cheng om granskning tatt opp til avstemning, og ble altså ikke vedtatt. For øvrig på den ekstraordinære generalforsamlingen ble Magnus Stangelands datter, Bente Stangeland, valgt til fast medlem av styret. Hun var tidligere vararepresentant. Magnus Stangeland byttet verv og gikk fra styremedlem til varamannspost. Disse valgene gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016.